Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Publikace


Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století př. Kristem v Čechách

Tomáš Smělý - 27/11/2019 16:55 - Publikace

Doplněné 2. vydání nejnovější knihy Jiřího Militkého. 

Přečíst


Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách

Barbora Cleather - 6/9/2018 21:30 - Publikace

Přelomovou publikaci z pera Jiřího Militkého o mincování "českých" Keltů vydal Archeologický ústav Akademie věd ČR.

Přečíst


Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2018

Barbora Cleather - 19/6/2018 13:42 - Publikace

Nový katalalog bankovek Československa, České a Slovenské republiky 1918 - 2018. 

Přečíst


M. Musílek: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Tomáš Smělý - 20/1/2016 00:00 - Publikace

Publikace předního znalce českého středověku nechává nahlédnout do staroměstských poměrů vrcholného středověku.

Přečíst


Václav Pinta : Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346 – 1378)

Roman Veselý - 22/11/2015 00:00 - Publikace

V období blížících se vánočních svátků byla vydána dlouho očekávaná publikace věnující se typologii a chronologii pražských grošů Karla IV.

Přečíst


Sběratelský katalog středoevropských středověkých mincí vyšel u Spinka

Tomáš Smělý - 5/11/2015 14:27 - Publikace

Přehledný sběratelský katalog českých, polských a uherských středověkých ražeb 10.-15. století vydalo v tomto roce londýnské nakladatelství Spink & Son.

Přečíst


Heino POLEY: Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland und seine Münzen

Martin Rozhoň - 11/1/2015 00:00 - Publikace

V závěru loňského roku byla pro vánoční trh v Německu vydána publikace věnující se převážně vzácným a sběrateli oblíbeným rodovým ražbám Albrechta z Valdštejna.

Přečíst


Katalog mincí Československa 1918-2014

Tomáš Smělý - 24/10/2014 11:52 - Publikace

Sbíráte-li mince Československa a obou nástupnických států, nenechte si ujít nový sběratelský katalog z dílny aukčního domu Macho & Chlapovič. Obsahuje nejen kompletní soupis všech oficiálních ražeb, ale také nejúplnější…

PřečístMichal Mašek: Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí

Tomáš Smělý - 18/9/2014 14:26 - Publikace

Již před několika lety byla vydána publikace věnující se helénistickému mincovnictví na východním okraji starověkého Řecka.

Přečíst


Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska

Tomáš Smělý - 15/9/2014 21:08 - Publikace

Zborník príspevkov z medzinárodného numizmatického seminára.

Přečíst


Jiří Veselský: Římské rody - Mýty a legendy na mincích

Martin Rozhoň - 11/6/2014 00:00 - Publikace

Kniha představuje velmi zajímavý nový pohled na ražby z období římské republiky.

Přečíst


Divizní odznaky německé armády 1939-1945

Martin Rozhoň - 8/3/2014 18:00 - Publikace

Publikace se snaží mapovat u nás mnohým málo známé divizní odznaky německé armády 1939-1945.

Přečíst


Radek Havel: Raritní československé oběžné mince

Martin Rozhoň - 16/2/2014 23:00 - Publikace

Kniha představuje snahu o nový pohled na některé vzácné ročníky československých mincí.

Přečíst


Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách

Martin Rozhoň - 30/1/2014 18:00 - Publikace

Shrnutí zajímavých příspěvků přednesených na toto téma během semináře proběhlého 30.5.2013 v Brně.

Přečíst


Vojtěch Brádle: Nález mincí z Radče. Poznámky k typologii bílých penízů Vladislava II. Jagellonského.

Tomáš Smělý - 25/1/2014 17:57 - Publikace

Komentovaný nálezový katalog několika set bílých penízů Vladislava II. Jagellonského s rozsáhlým komentářem k typologii ražeb.

Přečíst


Eva Kolníková: Němčice - ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande

Július Fröhlich - 24/1/2014 14:38 - Publikace

Komentovaný katalog mincovních nálezů z významného laténského sídlištního areálu v Němčicích nad Hanou.

Přečíst


Jiří Hána: Úvod do problematiky sbírání mincí grošového období

Martin Rozhoň - 23/1/2014 20:00 - Publikace

Právě dnes byla vydána nová a sběrateli jistě vítaná publikace od známého autora.

Přečíst


Furman M., Budaj M., Hunka J.: Rákociho poltury zo Šurian-Kostolného Seku

Marek Budaj, Tomáš Smělý - 27/11/2013 14:51 - Publikace

Detailní zpracování významného nálezu 1756 kusů měděných poltur Františka II. Rákociho. Nepostradatelná pomůcka pro všechny zájemce o uherské mincovnictví počátku 17. století.

Přečíst


Martin Musílek a kol.: Havelské město ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie

Petr Schneider, Tomáš Smělý - 13/9/2013 14:49 - Publikace

Soubor textů k dějinám středověké Prahy. Několik příspěvků je věnováno mincmistru Eberhardovi.

Přečíst