Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Furman M., Budaj M., Hunka J.: Rákociho poltury zo Šurian-Kostolného Seku

Marek Budaj, Tomáš Smělý - 27/11/2013 14:51 - Publikace

Detailní zpracování významného nálezu 1756 kusů měděných poltur Františka II. Rákociho. Nepostradatelná pomůcka pro všechny zájemce o uherské mincovnictví počátku 17. století.

nález | poltura | František II. Rákóci | Šurany

Šuriansky poklad pozostávajúci z 1756 ks medených poltúr Františka II. Rákociho, nájdený pri prestavbe rodinného domu v Šuranoch, časť Kostolný Sek, patrí k najväčším zachovaným súborom poltúr zo Slovenska. Platidiel, ktoré ako jediné v histórii uhorského mincovníctva neobsahujú údaj o svojom vydavateľovi. Mincí, ktoré mali v dobe svojej razby úplne zmeniť uhorské hospodárstvo, lebo mali do obeživa zaviesť kreditné, štátom či vydavateľom ručené peniaze.

Predkladaná monografia ponúka čitateľovi údaje o okolnostiach nálezu, jeho prevzatí, konzervácii a vyhodnotení. Podrobná ikonografická analýza predstavuje samostatnú kapitolu. Tá umožnila spoznať základné charakteristiky poltúr z košickej a kremnickej mincovne. Obsahuje aj metrologické a metalografické analýzy vybraných mincí. Detailné skúmanie jednotlivých mincí ponúka generálny katalóg všetkých poltúr, ktorý je súčasťou knihy na priloženom CD. Kniha obsahuje aj kapitoly o príčinách výroby takýchto mincí, o ich vplyve na vtedajšie obchodné pomery a na celkový vývoj uhorského hospodárstva. O tom, akým spôsobom dokázali viaceré uhorské, aj slovenské mincovne vyriešiť problém razby státisícových emisií poltúr, prečo nastal pokles ich kúpnej sily a prečo ich ľudia naďalej ukrývali. Nemenej zaujímavou je časť o príčinách ukrytia samotného nálezu, kto bol jeho vlastníkom a v dôsledku akých udalostí došlo k uschovaniu mincí.

Veľmi dôležitú a osobitú úlohu zohráva šuriansky poklad z pamiatkarského hľadiska, pretože poukazuje na to, že odovzdať nález štátu má zmysel. Je to vôbec prvý nález, ktorého hodnota vyčíslená znalcom bola nálezcovi vyplatená v plnej výške. Tento poklad sa tak stal výnimočným pamiatkovým, muzeálnym a numizmatickým exponátom, ktorý výrazným spôsobom približuje nielen históriu Šurian – Kostolného Seku, ale aj badateľne rozširuje poznatky a ponúka materiál na detailnejšie štúdium tohto najnižšieho Rákociho platidla.

Súčasťou knihy je aj CD s generálnym katalógom mincí so základnými metrologickými údajmi a fotografiami mincí.

Publikaci si můžete objednat zde. Cena publikace je 10,- EUR + poštovné a balné.

Pamiatkový úrad SR, 2013, ISBN 978-80-89175-62-8

 

František II. Rákóczi na obrazu Ádáma Mányokiho z roku 1724. Zdroj: cs.wikipedia.org

Přečtěte si na Wikipedii více o Františku II. Rákóci.

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *