Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Martin Musílek a kol.: Havelské město ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie

Petr Schneider, Tomáš Smělý - 13/9/2013 14:49 - Publikace

Soubor textů k dějinám středověké Prahy. Několik příspěvků je věnováno mincmistru Eberhardovi.

Praha | Martin Musílek | Havelské Město | Eherhard mincmistr

Soubor textů, které vznikly jako výstup stejnojmenného pracovního setkání odborníků z různých oborů, aby vytvořily aktuální obraz bádání o tomto původně zřejmě samostatném městském založení (záhy spojeném se Starým Městem pražským v jeden celek) z hlediska historie, archeologie a architektury. Díky tomu vznikl celkem plastický obraz života v Havelském Městě ve středověku, z něhož se dozvídáme informace o okolnostech jeho vzniku, statusu, jeho zakladateli, sociální skladbě, farním uspořádání, jeho zástavbě dle nejnovějších archeologických a památkových výzkumů.

Tři příspěvky jsou věnovány českému mincmistru Eberhardovi, vlivné a kapitálově mimořádně silné osobnosti 12. století. 

Obsah
Josef Žemlička: Havelské Město pražské: realita nebo fikce? (s. 12)

Martin Nodl: „Město ve městě“. Tzv. Havelské Město: hledání středu mezi anomálií a fikcí (s. 30)

Martin Musílek: In Novo foro residentis. Sociotopografická analýza Havelského tržiště ve 14. století (s.42)

Robert Gája: Dějiny kostela a farnosti sv. Havla v době předhusitské (s.72)

Jan Hrdina: Svatohavelský kult ve středověkých Čechách. Zpráva o stavu výzkumu (s. 100)

Vojtěch Vaněk: Listina pro mincmistra Eberharda a počátky Kutné Hory (s. 136)

Petr Schneider: Eberhardus, magister monete per Boemiam. Několik sporných otázek týkajících se jeho osobnosti (s. 142)

Jan Vojtíšek: Mincmistr Eberhard a jeho potomci. Působení jedné gründerské rodiny ve středověkých Čechách (s. 158)

Zdeněk Dragoun: Nové archeologické poznatky o Havelském Městě a otázka dokončení jeho lokace (s. 186)

Petr Starec: K archeologickému poznání Havelského Města (s. 200)

Miroslav Kovář: Příspěvek k diskuzi o počátku a formování raně gotické zástavby Havelského Města (s. 232)

Milena Hauserová: Příspěvek k poznání domovní zástavby Havelského Města (s. 274)

Michael Rykl: Výpověď stavební historie domu čp. 509 pro poznání dějin Havelského Města (s. 298)

Vladislav Razím: K opevnění Havelského Města v Praze (s. 324)

Miroslav Kovář: Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření a proměně středověké stavební podoby kostela sv. Havla (s. 338)

Hana Černá: K podobě zazděného okna jižní věže kostela sv. Havla v Praze (s. 346)

 

Martin Musílek a kol.: Havelské město ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie. Vydala Casablanca, 2012, 432 stran, ISBN: 978-80-87292-21-1
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *