Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách

Barbora Cleather - 6/9/2018 21:30 - Publikace

Přelomovou publikaci z pera Jiřího Militkého o mincování "českých" Keltů vydal Archeologický ústav Akademie věd ČR.

keltové | Publikace

Rozsáhlá publikace je členěna na několik kapitol:
- vývoj a stávající stav vědeckého poznání
- sbírkové fondy
- chronologie
- předmincovní platidla
- typologický katalog
- depoty
- soupis sídlištních nálezů aj.

Od roku 1933, kdy vyšla průkopnická Paulsenova práce Die Münzprägungen der Boier, se jedná o první publikaci detailně mapující keltskou mincovní produkci předoppidálního období. Všechny jednotlivé exempláře keltských mincí jsou v katalogu podrobně popsány. Publikace je opatřena mimořádně bohatou obrazovou dokumentací.

Publikaci můžete objednat zde: www.arup.cas.cz

Jiří Militký: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách
Praha 2018
Archeologický ústav AV ČR
ISBN 978-80-7581-009-0 

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *