tavislar

Rating neudělen


4 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%
Rating

Rating nebyl udělen z důvodu malé aktivity uživatele. K udělení ratingu je nutné mít za posledních 12 měsíců alespoň 30 prodaných položek.

Parametr hodnocení Požadováno Dosaženo

Komentáře

Procento pozitivních komentářů za všechny prodeje i nákupy

99,0 a více 100,0

Prodané položky

Počet prodaných položek v posledním roce

100 a více 4

Aukce ukončené obchodní transakcí

Procento aukcí ukončených v posledním roce obchodní transakcí

80,0 a více 0,0

Rezervní ceny

Procento aukcí, které v posledním roce z důvodu příliš vysoké rezervní ceny skončily neúspěšně

nejvýše 20,0 0,0

Aukce zrušené prodejcem

Procento aukcí, které prodejce v posledním roce zrušil po vystavení

nejvýše 0,0 0,0

Nabídky zrušené portálem

Procento aukcí a nabídek v obchodu, které po vystavení portál v posledním roce prodejci zrušil

nejvýše 0,0 0,0

Udělování komentářů

Procento nákupů a prodejů, ke kterým hodnocený uživatel poskytl komentář

80,0 a více 100,0

Porušení pravidel

Počet případů, kdy prodejce v posledním roce pravděpodobně porušil pravidla obchodování

nejvýše 0 0

Odkrytá identita

Zveřejnil uživatel obec a své občanské jméno nebo obchodní název společnosti?

Ano Ne

Člen ČNS

Je uživatel členem České numismatické společnosti?

Ano Ano