tavislar

Rating neudělen


4 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 100,0%
Rezervní ceny 0,0%

skryté

26. 01. 2013 23:54:11

Ano

Vladimír Morávek
Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno
CZ