Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 27, 2012-2013/1-2

Tomáš Smělý - 17/3/2014 11:49 - Numismatický sborník

27. ročník Numismatického sborníku přináší  dvanáct odborných studií zejména z oblasti antické a středověké numismatiky. Blok nálezových zpráv zahrnuje 24 článků. Publikace je rozdělena do dvou svazků. Numismatický sborník je nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří se vážně zabývají historií a numismatikou.

Numismatický sborník

  

Numismatický sborník 27 si můžete objednat na info@nume.cz. Cena obou svazků je 300,- Kč + poštovné a balné 70,- Kč.

 

Obsah sešitu 27/1

Eduard Šimek
Jedno nenápadné výročí – šedesát let Numismatického sborníku. 3–7

Július Fröhlich
Nález keltských mincí z Horných Orešan-Majdánu na Slovensku. Zlato a pôvod keltských mincí typu Athéna Alkidemos
Celtic coins found in Horné Orešany-Majdán (Slovakia). Gold and origin of the Celtic coins
of the Athena Alkidemos type
. 9–32

Christoph Röttger
DEVII, FAPIARIX und FAPIARIX retrograd. Vorschlag zur Korrekten Lesung einiger Münzlegenden
DEVII, FAPIARIX and FAPIARIX retrograde. Proposed correct reading of several coin legend
DEVII, FAPIARIX a FAPIARIX retrográdní. Návrh správného čtení jedné mincovní legendy
. 33–39

Jan T. Štefan
Metrologické porovnání brakteátů typu Cach 955 ve čtyřech různých moravských nálezech
Metrological comparison of bracteats of the Cach no. 955 type in four different Moravian hoards. 41–47

Borys Paszkiewicz
Przyłęk, Lubomia, Kroczyce Okupne: Stare i nowe znaleziska brakteatow z południowej Polski
Przyłęk, Lubomia & Kroczyce Okupne: Former and recent bracteate hoards from south Poland
Przyłęk, Lubomia a Kroczyce Okupne: Dřívější i současné brakteátové nálezy z jižního Polska.
49–76

Jiří Hána – Jiří Militký – Pavel Vařeka
Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech
A hoard of the Prague grossi struck under Charles IV and Wenceslas IV and a group of lost coins found during the archaeological excavations in Rokycany. 77–93

Dagmar Grossmannová
Měna a peníze na Moravě v mincovních patentech v letech 1648–1750
Currency and money in Moravia after the monetary reforms in 1648–1750. 95–102

 

Nálezy mincí na území České republiky
Coin Finds in the territory of the Czech Republic

Jiří Militký
Statér makedonského krále Filipa III. z Němčic nad Hanou (okr. Prostějov)
Stater of the Macedonian King Philip III from Němčice nad Hanou (Prostějov district). 103–106

Jiří Militký
Nález mince města Sikyon ze Svaté Kateřiny (okr. Kutná Hora)
A coin struck in Sikyon found in Svatá Kateřina (Kutná Hora district). 106–108

Jiří Militký
Dvě nálezové ptolemaiovské mince z českého území – Lubenec (okr. Louny) a Stradonice (okr. Beroun)
Two Ptolemaic coins found in the Bohemian territory – in Lubenec (Louny district) and Stradonice (Beroun district). 109–115

Jiří Militký
Hromadný nález dáckých tetradrachem z Holýšova (okr. Domažlice)
Dacian tetradrachms found in Holýšov (Domažlice district). 115–118

Jiří Militký
Dva nové nálezy jednotlivých galských potinových mincí ze středních Čech – Bukovany (okr. Benešov) a Branov (okr. Rakovník)
Two new Gallic potin coins individually found in central Bohemia – in Bukovany (Benešov district) and in Branov (Rakovník district).  118–122

Jiří Fröhlich – Jan John – Jiří Militký
Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov)
A coin struck in Macedonian Amphipolis from Český Heršlák (Český Krumlov district). 123–125

Vojtěch Brádle
Doplněk k nálezu ze Strmilova (okr. Jindřichův Hradec)
Addition to the hoard from Strmilov (Jindřichův Hradec district). 126–128

Vojtěch Brádle
Nález pražských grošů Vladislava II. Jagellonského z Bukoviny (okr. Hradec Králové)
Prague grossi of Vladislaus II Jagiello found in Bukovina (Hradec Králové district). 128–131

Tomáš Smělý – Pavel Melichar
Dva jednotlivé nálezy korunovačních žetonů Fridricha Falckého a Ferdinanda III. ve středních Čechách
Two coronation jetons of Frederick V and Ferdinand III found single in central Bohemia. 132–134

Miroslav Harušťák – Vlastimil Novák
Nález stříbrných osmanských mincí sultána Salíma III. z Mladé Boleslavi-Podchlumí
Find of Ottoman silver coins struck under Selim III from Mladá Boleslav-Podchlumí. 134–136

 

Obsah sešitu 27/2

Jiří Militký
A group find of the bronze coins struck under Philip II and Alexander III from Svoboda near Plovdiv (Bulgaria)
Hromadný nález bronzových mincí Filipa II. a Alexandra III. ze vsi Svoboda u Plovdivu (Bulharsko). 147–160

Jiří Militký
Hromadný nález hexadrachem typu Biatec z neznámé lokality a nový typ bratislavské mince s nápisem LATTV
A group find of the hexadrachms of the Biatec type from an unknown locality and a new coin type with LATTV inscription from Bratislava. 161–178

Jiří Militký – Naďa Profantová – Jan Videman
Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice (okr. Kolín)
Late Roman coins and a denier struck under Charles the Great from the grounds of the Tismice hill fort (Kolín district). 179–190

Petr Vachůt – Jan Videman – Alena Rajlichová
Řezenský obol Oty Švábského a další nové doklady obchodních aktivit z hradiště Staré Zámky v Brně-Líšni
An obolus struck under Otto of Swabia in Regensburg and new evidence of trading activities at the hill fort of Staré Zámky near Líšeň. 191–195

Jiří Lukas
Denáry mečového typu (II). Varianty s meči na obou stranách (Cach 90–92) a jejich časové zařazení
Deniers of the sword type (II). Varieties with swords on both sides (Cach 90–92) and their historical classification. 197–221


Nálezy mincí na území České republiky
Coin Finds in the territory of the Czech Republic

Matěj Forst – Jiří Lukas
Nález bavorského denáru z 10. století na hradišti Hradišťko I (okr. Kolín)
A Bavarian denier of the 10th century found at the hill fort in Hradišťko I (Kolín district). 223–225

Jiří Lukas – Petr Šorm
Denáry Boleslava II. z archeologického výzkumu v areálu radiostanice v Poděbradech (okr. Nymburk)
Deniers of Boleslaus II from the archaeological excavations in thegrounds of the radio station in Poděbrady (Nymburk district). 225–227

Oldřich Kotyza – Jiří Lukas
Nález otto-adelheidského denáru v Doksanech (okr. Litoměřice)
A denier of the Otto-Adelheid type found in Doksany (Litoměřice district). 227–232

Filip Krásný – Jiří Lukas
Nálezy českých denárů z 11. století objevené poblíž hradiště Chloumek u Mladé Boleslavi (okr. Mladá Boleslav)
Bohemian deniers of the 11th century found close to the hill fort Chloumek near Mladá Boleslav (Mladá Boleslav district). 232–263

Jiří Militký
Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou)
A denier struck under the Hungarian King Stephen I found in Opočno (Rychnov nad Kněžnou district). 236–239

Filip Krásný – Jiří Lukas
Nález denáru Břetislava I. v okolí obce Bradlec (okr. Mladá Boleslav)
A denier struck under Břetislaus I found in the surroundings of Bradlec (Mladá Boleslav district). 240–241

Lukáš Hlubek
Denárové ražby z mladohradištního pohřebiště v Odrlicích (okr. Olomouc)
Deniers from the burial place dated back to the Late-Hillfort Period in Odrlice (Olomouc district). 241–243

Michal Mašek
Nález denáru knížete Vratislava II. z raně středověkého hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí)
A denier of the Prince Vratislaus II found at the early medieval hill fort in Vraclav (Ústí nad Orlicí district). 244–245

Jiří Lukas – Petr Šorm
Nálezový denár Břetislava II. z Městce Králové (okr. Nymburk)
A denier struck under Břetislaus II found in Městec Králové (Nymburk district). 246–247

Marek Budaj – Jiří Militký – Michaela Selmi-Wallisová
Nález denárů z 12. století objevených při archeologickém výzkumu v Sedlci-Prčici
Deniers of the 12th century found during archaeological excavations in Sedlec-Prčice (Příbram district). 247–252

 

Zahraniční nálezy mincí z českých zemí
Finds of Bohemian, Moravian and Silesian Coins Abroad

Jiří Lukas
Denár mladšího bavorsko-švábského typu Cach 24 z nálezu Kehra (Estonsko)
A denier of the later Bavarian-Swabian type Cach 24 found in Kehra (Estonia). 253–256

Jiří Lukas
Nález českého a moravského denáru na hradišti Ląd nad Warta (Polsko)
Bohemian and Moravian deniers found at the hill fort in Ląd nad Wartą (Poland). 256–259

Jiří Lukas
Česká složka nálezu Linnakse (Estonsko)
Bohemian component in the Linnakse hoard (Estonia). 259–260

Jiří Lukas
České denáry z nálezu Övide (Gotland)
Bohemian deniers from Övide hoard (Gotland). 261–264

 

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *