Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Militký, J.: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách.

Jiří Militký - 16/8/2013 00:00 - Publikace

Komentovaný katalog nálezového fondu eviduje cca 800 nálezů antických mincí z území Čech. Všechny nálezy jsou detailně popsány a doplněny podrobnou obrazovou a mapovou dokumentací. Publikaci lze objednat na Nume.cz.

Řím | Byzanc | nálezy | Řecko | literatura

Publikaci si můžete objednat na info@nume.cz. Cena publikace je 970,- Kč + poštovné a balné 120,- Kč.

 

 

Zpracování tématu nálezů antických mincí v Čechách umožnilo vytvoření nového komentovanéího katalogu antických mincí z českého území. Jedině díky této nové pramenné základně bylo možné nově shrnout základní poznatky o jednotlivých etapách importu antických mincí do českých zemí. Ačkoliv u značné části nálezů postrádáme přesnější nálezové okolnosti a v řadě ohledů není tento materiál vždy úplně reprezentativní, lze na jeho základě již s dosti vysokou pravděpodobností definovat základní tendence importu antických mincí známých z českého území.

Sledované území je region o rozloze 50971 km2, přičemž jeho vymezení odpovídá současnému územně-správnímu členění bez ohledu na historickou hranici mezi Čechami a Moravou. V protohistorickém období toto území bylo vždy již součástí barbarika, ačkoliv nejbližší vzdálenost k hranici římského impéria byla pouhých 30 km. Průchodnost k římské hranici však byla zřejmě omezena pouze na několik průsmyků. Ze sledované části barbarika je podchyceno 768 nálezů registrovaných v rámci celkového počtu 841 samostatných evidenčních záznamů. Celkem je v katalogu zaznamenáno  nejméně 5032 mincí, z nichž alespoň přibližně popsáno či dochováno je 3349 kusů.

Nálezy řeckých mincí reprezentují nejstarší horizont výskytu importovaných mincí na českém území. Výraznou a početnou skupinu nálezů z českého území představuje výskyt římských republikánských mincí. Jejich interpretace je však především z chronologického hlediska velice složitá. Jen malá část z nich souvisí ještě s osídlením v době laténské, drtivá většina z však souvisí až s dobou římskou. Nejpočetnější skupinu nálezů antických mincí z českého území reprezentují římské mince z období císařství, právě jim je v publikaci věnována největší pozornost. A to jak nálezům hromadným, tak i jednotlivě nalezeným exemplářům. Závěrečnou fázi importu mincí na českém území reprezentují raně byzantské mince ze 6. a 7. století, částečně již spadající na počátek raného středověku, kdy mnohasetletá tradice importu antických mincí ve střední Evropě končí.

Kniha se zabývá řadou okruhů otázek spojených s antickým mincovním importem. Nejdůležitější je však otázka funkce antických mincí v barbariku. Je zjevné ,že mince zde sloužily jako zdroj drahých kovů, jako ozdoby, avšak také skutečná platidla. Zpracováním tohoto tématu získalo území Čech významné postavení v rámci širší střední Evropy, kde je této problematice věnována již dlouho značná pozornost.

 

Jiří Militký: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Edice Monumenta numismatica, svazek 2.
Filozofický ústav AV ČR / Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha 2013, 386 stran, ISBN 978-80-7007-390-2, 978-80-87365-61-8
Diskuze k článku

Argemann

Dobrý den,mám o tuto publikaci (1 ks) vážný zájem,pokud je již v prodeji,kontaktujte mně,děkuji.

25. 8. 2013 08:49

Radic Pavol

Dobry den,prosim mam vaz.zajem publikaci (1ks) vazny zajem,pokud je jiz v prodeji,prosim kontaktujte mne,dekuji.

1. 9. 2013 07:12

Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *