Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Holečková, Z.: Nevládní tolarové ražby - Ražby slezských knížectví

Martin Rozhoň - 4/8/2012 00:00 - Publikace

Další díl z řady publikací zpracovávající ve formě soupisu rozsáhlou sbírku Františka Rudolfa Chaury(1841-1910) a jeho syna Karla Chaury(1869-1945), nalézající se dnes zaslouženě ve sbírkách Národního muzea v Praze.

Skupina slezských ražeb je v této sbírce zastoupena 467 exempláři z uvedeného období a je jistě více jak reprezentativní ukázkou mincovnictví této oblasti s mnoha vzácně se vyskytujícími exempláři. Po krátkém úvodu a soupisu nejdůležitější literatury je publikace členěna do jednotlivých kapitol dle knížectví, na jejichž území (nebo v jejichž jménu) k ražbě docházelo. Jedná se o tyto kapitoly: Kladsko, Krnovsko, Krosensko, Lehnice-Břeh, Minsterberk-Olešnice, Vratislavské biskupství (Nisa), Opavsko, Opolí-Ratiboř, Rychlebsko, Těšínsko, Württemberg-Olešnice, Zaháňsko, ražby města Vratislav. V úvodu každé kapitoly je stručné historicko-mincovní shrnutí dějin a situace v danném období pro tuto oblast (vždy česky i německy), po kterém následuje samotný soupis ražeb v časové posloupnosti po panovnících případně mincovnách. U každě ražby je popsán líc i rub vyobrazené mince (v měřítku 1:1), její metrologie, odkazy na zmínky o této ražbě v literatuře a uvedné inventární číslo, pod nímž se mince ve sbírkách NM nalézá.

Na závěr publikace je vložena fotografická příloha na křídovém papíru, kde jsou všechny popisované mince oboustranně vyobrazeny v měřítku 2:1.
Publikace je po obsahové i technické stránce kvalitně zpracovaná, jeji velké plus je oboustranné vyobrazení každé popisované mince ve slušné kvalitě, což u různých starších publikací zabývající se tímto obdobím často citelně scházelo. Případným zájemcům o tyto slezské ražby a jejich problematiku ji lze tedy určitě doporučit ke koupi.

Holečková, Z.: Nevládní tolarové ražby - Ražby slezských knížectví (Národní muzeum - Chaurova sbírka), Praha 2010, 311 stran, ISBN 978-80-7036-247-7
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *