Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatické listy 2011/1-4

Dana Křepelová - 11/2/2013 10:19 - Numismatické listy

Obsah Numismatických listů ročníku 2011 vč. abstraktů a klíčových slov.

Numismatické listy

Obsah čísla 2011/1

Jiří Militký
Nepublikovaný typ jihobavorského keltského ¼ statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea
Unpublished type of the south Bavarian Celtic ¼ stater from the numismatic department of the National Museum. 3

Jiří Hána
Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II.
Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II. differing in their marginal legends. 9

Vojtěch Brádle
Doplněk k nálezu pražských grošů v Náchodě z roku 1928
Addition to the find of Prague grossi from Náchod (in 1928). 13

Jan Boublík
Správa královských financí ve středověku. Několik poznámek k době poděbradské
Administration of royal finance in the Middle Ages. Some remarks on the George of Poděbrady era. 17

Petr Vorel
Slezský vládní haléř z vratislavské mincovny z roku 1532
Silesian government heller struck in the Breslau mint in 1532. 27

Vlastimil Novák, Jan Videman
Nález zlomku osmanské stříbrné pozlacené mince od Vrchoslavic (okr. Prostějov)
Find of fragment of an Ottoman gilded silver coin near Vrchoslavice (Prostějov district). 36

Jiří Boháč
Zlaté ražby Josefa Šejnosta (1878–1941). K 70. výročí úmrtí významného českého medailéra a sochaře
Gold medals by Josef Šejnost (1878–1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor. 4

 

Obsah čísla 2011/2

Jan Videman
Příspěvek k výskytu moravských denárů v Polabí na počátku 12. století
Contribution to appearance of the Moravian deniers in the Elbe valley at the beginning of the 12th century. 51

Petr Vorel
Nález anglického půlšilinku z roku 1569 u obce Blato na Pardubicku
Find of an English half-shilling struck in 1569 from the Pardubice region. 63

Pavel Vojtíšek
Neznámý dvoutolar Rudolfa II. z pražské mincovny. Poznámky a otázky k ražbě hrubé mince na přelomu 16. a 17. století
An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint. Notes and questions raised by production of trade coins at the break of the 16th and 17th century. 7

Jiří Ryant
Emise a oběh nouzových peněžních poukázek ve městě Mšeně v roce 1849. Příspěvek k historii peněžního oběhu v regionálním měřítku
Issue and circulation of emergency vouchers in Mšeno in 1849. Contribution to the history of monetary circulation in regional scale. 73

Jiří Boháč
Životní cesta a dílo Zdeňka Šejnosta
Life and work of Zdeněk Šejnost (1921–2002). 91

informace
Jiří RYANT, Nouzové peněžní poukázky v Českých zemích v letech 1848–1850. Příspěvek k ekonomické charakteristice; (Jan BOUBLÍK). 95

 

Obsah čísla 2011/3

Jiří Militký
Nový typ bójského statéru
A new type of the Boian staters. 99

Federico Gambacorta, Roman Zaoral
Akvilejské mince ve sbírce Národního muzea
Aquileian coins in the collection of the National Museum. 105

Jiří Hána, Ladislav Tomek
Tajné značky na pražských groších Václava II.?
Secret marks on the Prague grossi struck under Wenceslas II? 113

Tomáš Jeřábek
Neznámá varianta pražského groše Jana Lucemburského
An unknown variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg. 16

Lukáš Kučera
Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví
Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy. 119

Pavel Hampl, Tomáš Smělý
Několik zajímavých pražských grošů Vladislava II. Jagelonského.
Poznámky k chronologii Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology. 123

Lukáš Richtera
Netradiční doklad přeražby kremnického krejcaru z roku 1782
Unconventional evidence of over-striking in the case of the Kremnica kreuzer struck in 1782. 131

Emil Novák
Anomálie pražského tolaru rakouského císaře Františka I. z roku 1809
Anomaly of the Prague thaler struck under the Austrian Emperor Franz I in 1809. 135

literatura
Petr VOREL, Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.–17. století (1472–1717); (Tomáš KREJČÍK). 139
Kronika peňazí na Slovensku od najstarších čias do roku 2009, ed. Eva KOLNÍKOVÁ; (Eduard ŠIMEK). 142
Lubomír NEMEŠKAL – Petr VOREL, Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520–1620; (Luboš POLANSKÝ). 143

informace
Niebezpieczne fałszerstwa groszy Wacława II; (Zbigniew BARTKOWIAK). 144

 

Obsah čísla 2011/4

Michal Mašek
Mince parthského krále Andragora
Coins of the Parthian King Andragoras. 147

Marek Budaj, Jiří Militký
Nálezy římských mincí z Jalšové. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku
Finds of Roman coins from Jalšová and Senec. Contribution to appearance of the gold Roman coins of the second half of the 1st century in Slovakia. 151

Václav Štor
Monetární reforma sultána Muhammad. Příspěvek k dějinám Dillí ve 14. století
Monetary reform of Sultan Muhammad. Contribution to history of Delhi in the 14th century. 158

Juliana Boublíková-Jahnová
Krušnohorské medaile s příběhem římského hrdiny Marca Curtia
A medal from the Ore Mountains with story of the Roman hero Marcus Curtius. 162

Zdeněk Fišer
Sochař Josef Šejnost a nerealizovaná medaile Jozefa Škultétyho
Sculptor Josef Šejnost and his unissued medal of Jozef Škultéty. 171

Petr Šimek
Pamětní mince vydané v roce 2011
Commemorative coins issued in 2011. 179

literatura
Michal MAŠEK, Encyklopedie řecko-baktrijských a indo-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí; (Andrea NÁMEROVÁ). 186
Dresdner Numismatische Hefte 6. Münzfunde aus Böhmen und Sachsen, herausgegeben vom Numismatischen Verein zu Dresden e. V. und dem Münzkabinett Dresden; (Petr SCHNEIDER). 187
Zdeněk KOLÁŘSKÝ, Mezi orlem a pannou. Výběr z díla českého sochaře a medailéra; (Petr VOREL). 189

konference
Mezinárodní numismatická konference Peníze v proměnách času VIII. Mincovnictví a měnové vztahy ve střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II.; (Jan T. ŠTEFAN). 190

kronika
Cyklus numismatických přednášek v Národním muzeu v roce 2011; (redakce). 192

informace
Program numismatických přednášek v Národním muzeu na rok 2012; (redakce). 192
 

Abstrakty a klíčová slova
Abstracts and Key word

Unpublished type of the south Bavarian Celtic ¼ stater from the numismatic department of the National Museum
The south Bavarian region represents a very important segment of the central European Celtic coinage. The typology of the Vindelic coinage  has been surveyed by H.-J. Kellner. The author classified 13 basic groups of gold staters and ¼ staters with many varieties. But the ¼ staters have been evidently struck in clearly smaller numbers compared to the staters. The main reason for this article was publication of the unknown type of ¼ stater (no. A 1). Its provenance is unknown as well as its potential belonging to a coin collection. The newly described ¼ stater clearly represents the small denomination of the classified staters of the IIA type. In 1996, another ¼ stater piece appeared in Zürich Leu auction (Fig. 1). Two other interesting types of ¼ staters (Figs. 2–3) are related to the stater group II, and they enrich the denomination spectrum of the south Bavarian gold denominations. Two other Vindelic ¼ staters (nos. A2–A3) preserved in the numismatic department of the National Museum were published in this article.

Vindelics; ¼ stater; unknown type; south Bavaria [D].

Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II differing in their marginal legends
Two unpublished varieties of the Prague grossi stuck under Wenceslas II differing in the marginal legend are discussed. The first coin has the mirror-like letter ‘N’ in the word ‘PRAGENSES’ in its reverse marginal legend. The second coin lacks a diagonal connection in the ‘N’ letter in the king’s name in the inner obverse marginal legend.

Prague grossus; new variety; Wenceslas II (1278–1305).

Addition to the find of Prague grossi from Náchod (in 1928)
In 1928, a large hoard of the Prague grossi (about 1500 coins) buried in a clay vessel was found during digging of foundations of the Municipal Saving Bank in Náchod. In spite of the fact that the vast majority of the hoard found the way to the Náchod Museum, a smaller part of the hoard was disintegrated. Some five pieces – evidently from the Náchod hoard – were deposited in the old section of the numismatic collection of the Museum of East Bohemia in Hradec Králové. Four of them represent coins struck under Charles IV and one grossus was produced under Wenceslas IV. These coins do not bring any new view of the hoard, but they illustrate well its content.

find; Prague grossus; Náchod [CZ].

Administration of royal finance in the Middle Ages.Some remarks on the George of Poděbrady era
The royal administration of finance was covered by large number of officials, who also served – with exception for finance – in the judicial, political and diplomatic fields. Their agenda sometimes overran their duty in the financial sphere, because it has not been fully independent
among other sorts of the state administration up to the 15th century. The Bohemian chamber created by Ferdinand of Habsburg in 1527 was the really first bureaucratic and distinctive financial office in the Czech lands. The mint-master’s office had a specific history, represented in the 1460s by Zdeněk Kostka of Postupice, a friend of George of Poděbrady. In 1462, a new titulature (parallelly with the old one) was introduced, and Kostka was called as “the Mint-master of the Bohemian Kingdom”. After the death of Zdeněk in October 1468, the name of the office was changed again in favour of the old and traditional title “the Mintmaster in Kuttenberg”. Such a sudden change has not been clearly explained up to date.

administration of finance; mint-master; George of Poděbrady (1458–1471).

Silesian government heller struck in the Breslau mint in 1532
A brief survey is presented describing four historical phases when the King Ferdinand tried to introduce production of common government coins in Breslau (Silesia) in 1532–1561. The formal image of the really struck Silesian coins resulted from controversy of interests of the Silesian estates, business activities of the particular mint-master and economic-political efforts of Ferdinand I in introduction of the Austrian monetary system in the Bohemian Crown Lands. In this study, the main interest is focused on the beginning of existence of the Breslau government mint during the rule of Ferdinand I documented basically by minting instructions issued by the king for the mint-master Konrad Sauermann in 1532. The older specialized literature supposed the fact that the coin production has not started in Breslau at all and that the oldest Silesian government coins were represented by small pfennigs struck by the mint-master Krapp in 1540–1541. Based on comparison of the existing coins and written sources, an undated Silesian heller (previously regarded as a product of the mint-master Wetermaier after 1546) has been attributed as the oldest Silesian government coin struck under Ferdinand I during a short period by the mint-master Sauermann in Breslau since 1532.

heller; Konrad Sauermann – the mint-master; Breslau – mint; Silesia, 1532.

Find of fragment of an Ottoman gilded silver coin near Vrchoslavice (Prostějov district)
In 2010, one half of a silver gilded coin was found single near Vrchoslavice (Prostějov district). Its prototype corresponds with an Ottoman gold denomination sultani struck under the Sultan Selim II (AH 974–982/ AD 1566–1574). The enthronization date was identified, but the name of the ruler and mint-name is located out of the preserved area. The XRFA analysis confirmed solid silver basis and process of gilding in fire. No such Ottoman gilded silver coin has been reported from Central Europe up to date. With high probability, the fake is connected with serious need of gold during the Thirty Years War (and the period closely after that), and it is very likely of the local (Central European) provenance.

single find; gilded silver coin; fake; Ottoman period; Selim II (AH 974–982/ AD 1566–1574); sultani; Thirty Years War.

Gold medals by Josef Šejnost (1878–1941). Contribution to the 70th death anniversary of the important Czech medal designer and sculptor
In 2011, seventy years passed from the death of the excellent and among collectors beloved medal designer and sculptor Josef Šejnost. The article should commemorate this jubilee by a small note about his gold medals, plus their new actualized and confirmed list covering all newly discovered details connected with these rarities.

medals; Josef Šejnost (1878–1941); medal designer; sculptor; anniversary.

Contribution to appearance of the Moravian deniers in the Elbe valley at the beginning of the 12th century
The hoard of deniers of the beginning of the 12th century found near Nymburk was buried probably before AD 1118. This hoard enriches the number of hoards of deniers from the Elbe valley containing the Moravian issues. The find used to consist of 44 deniers – 33 pieces struck under Břetislav II, Bořivoj II, Svatopluk and Vladislav I, plus 10 pieces struck under Otto II the Black and one unattributed Polish denier of Boleslav II the Brave. The Moravian part of the hoard is very important – the coins represent mostly rare issues, five totally unknown types inclusive.

Moravian denier; hoard; the Elbe valley [CZ].

Find of an English half-shilling struck in 1569 from the Pardubice region
The text documents the recent find of an English half-shilling (sixpence) struck in 1569 found in the field belonging to the land register of the Blato village, near Pardubice. Find of an English coin struck in the 16th century is extraordinary in the Bohemian milieu, because such coins were not a part of the local monetary circulation. Piercing of the coin points to the commemorative function of the piece, and the coin obviously came to Bohemia as a souvenir brought there via gallant or study journeys to England during the Elizabethan era.

find; Elizabeth I (1558-1602); half-shilling; 1569; Blato; Pardubice region [CZ]; England [GB].

An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint. Notes and questions raised by production of trade coins at the break of the 16th and 17th century
An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint is analyzed in this article. The coin logically fits the year series of the MKČ 308 (Ja 50) type. This type of the Lasanz double-thaler is possibly the most usual one, and it was struck probably from the MKČ 313 (Ja 41) thaler dies. Analogically, also other ‘missing’ years of some thaler issues struck under Rudolph II could be detected (e.g. MKČ 312, MKČ 307). More detailed iconographic analysis of the thaler and double-thaler issues of that period can bring several (interesting?) questions dealing with cooperation of Bohemian and Silesian mints and the short-term activities of Dietrich Busso in the Rudolph’s coinage.
double-thaler; Prague mint; Rudolph II (1576–1611); 1607; new type.

Issue and circulation of emergency vouchers in Mšeno in 1849. Contribution to the history of monetary circulation in regional scale
The long-term political and economic crisis in the Austrian monarchy in 1848-1850 caused thesaurization of coins made of precious metal, later on, of all currency issued by the state. The businessmen and tradesmen in Bohemia issued their own emergency vouchers. In Mšeno (central Bohemia), the local tradesman František Kabrna issued such vouchers in 1849. Their printing characteristics have been analyzed, and the later utilization of unused voucher plates has been studied. Also an unique written record describing circulation of the vouchers in closer and distant localities of Mšeno in 1849 has been presented.

emergency vouchers; 1849; Mšeno [CZ].

Life and work of Zdeněk Šejnost (1921–2002)
A sculptor, conservator and medal designer Zdeněk Šejnost, the younger son of Josef Šejnost (1878–1941) – the sculptor and medal designer, was born in Prague on September 28, 1921. In 2011, we would celebrate his 90th birthday. He inherited his artistic talent from his father. He died in Telč on April 24, 2002, on his age of almost 81.

Zdeněk Šejnost (1921–2002); conservator; sculptor; medal designer; anniversary.

A new type of the Boian staters
A new type of the Boian stater appeared in the numismatic trade in 2003. The finding place is unknown. The coin is iconographically unclear – possibly a stylized head to left on obverse and torques on reverse. The coin obviously comes from the Bohemian territory, possibly older phase of the Bohemian oppidi, but it was with high probability produced outside the circulation territory of these coins. Concerning the absolute dating, it was possibly struck sometimes during the second third of the 2nd century BC. The mentioned coin type interestingly enriches the series of the Boian coinage.

the Boians; stater; unknown type.

Aquileian coins in the collection of the National Museum
The medieval coins of the Aquileian patriarchy from the collection of the National Museum in Prague are discussed. The authors focused their interest mainly on the coins struck under the Luxembourgs: the deniers bearing lion on their obverse and floriated cross on their reverse produced under Nicholas of Luxembourg (Niccolò di Lussemburgo, 1350–1358), stepbrother of the Roman King and Emperor Charles IV, and two coin types struck under John Soběslav (Giovanni di Moravia, 1387–1394), son of the Moravian Margrave John Henry. The dernier with the Moravian eagle as a symbol referring to the historical origin is regarded by the authors as the older of the two types, dated before 1391. The other type with the Aquileian eagle – symbol of the Aquileian patriarchy – with helmet showing a military symbol is interpreted as a metaphorical image protecting Aquileia represented by the patriarch himself and connected with his conflict against the municipal patrician communities of Udine and Cividale.

patriarchy; deniers; the Luxembourgs; Aquileia [I]; Italy.

Secret marks on the Prague grossi struck under Wenceslas II?
Two Prague grossi struck under Wenceslas II with annulets in unusual marginal places are described. In the first case, a small annulet (ca 0.8 mm) is placed in the bottom part of the ‘W’ letter in the king’s name in the inner obverse marginal legend. In the second case, the same annulet is placed in the reverse of another grossus, between ‘the P’ letter and the ‘R’ letter of the word ‘PRAGENSES’. It is hard to speculate about meaning of the marks, but it is necessary to mention the fact, that they are not registered in literature.

secret marks; Prague grossus; Wenceslas II (1278–1305).

An unknown variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg
The author is presenting an unknown variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg which shows a mixture of dividing marks compared to several varietes of the Karel Castelin’s typology of legends on obverse and reverse. Based on these divison marks and other iconograhic features, the production period of this unkown variety is assumed between 1327 and 1340.

Prague grossus; unknown variety; John I of Luxembourg (1310–1346).

Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy
Money has been forged for centuries in very different ways, but the reason has not changed at all. Two hoards of the Prague grossi brought evidence of forging activities during the grossi period, and two forgeries were registered there. The grossi struck under Charles IV were forged, and both hoards were discovered in the territory of the former Grand-Duchy of Lithuania. The coins came there via trade. The Prague grossi were attributed using the actual typology, and the burial date was analyzed. Both forgeries have been tested and non-destructive analysis of metal composition has been performed.

find; forgery; Prague grossus; Charles IV (1346–1378); Lithuania; Ukraine.

Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology
In the case of the Prague grossi struck under Vladislaus II, the word GRACIA (instead of usual GRATIA) is rarely found in their obverse marginal legend. All grossi with GRACIA in their marginal legend are classified in the group dated in these days between 1477 and 1479. Because of some doubts about correctness of this dating, detailed chronological classification of the pieces with GRACIA in their marginal legend can offer important data for revision of chronology of the Prague grossi produced under Vladislaus II at the beginning of his rule. The very rare Prague grossus struck under Vladislaus II with mark of a quadruple annulet can demonstrate importance of detailed analysis of the coin image for chronology of these series. Identification of punch–marks used during the die production also plays an important role.

Prague grossus; chronology; Vladislaus II Jagiello (1469–1516).

Unconventional evidence of over-striking in the case of the Kremnica kreuzer struck in 1782
In the case of the kreuzer struck under Franz II in 1800, traces of the original coin was identified and attributed as a kreuzer struck under Joseph II in 1782 in the Kremnica mint. It is an unconventional evidence of over-striking.

over-struck; kreuzer; Joseph II (1765–1790); Franz II (1792–1835).

Anomaly of the Prague thaler struck under the Austrian Emperor Franz I in 1809
The article points at the interesting legend anomaly on the edge of the Prague conventional thaler. All conventional thalers and half-thalers struck under Franz I should have – disregarding their mint – the following inscription on their edge: IVSTITIA REGN FVNDAMENTVM. The only Prague thaler produced in 1809 has only FVNTAMENTVM on its edge. The author tried to find answers for the questions connected with the Czech grammar and the colloquial Czech.

thaler; edge legend; Franz I (1792–1835); variety.

Coins of the Parthian King Andragoras
Also generally unknown kings or revolting satraps issued coins in the territory of the Seleucid Kingdom during the unclear period of the wars of the diadochs. The Parthian satrap Andragoras was one of them. Only two denominations are known among his coins: gold stater (ca 8.48 g) and silver tetradrachm (ca 16.96 g). The freshly published unique obolus is regarded as suspect. This preliminary attribution resulted primarily from the finding place and iconographical analogies.

stater; tetradrachm; Andragoras (ca 250-238 BC); Tyche; Parthia.

Finds of Roman coins from Jalšová and Senec. Contribution to appearance of the gold Roman coins of the second half of the 1st century in Slovakia
Two groups of the Roman aurei and denarii from Jelšová and the surroundings of Senec are discussed. The exact finding specifications are not known, and the coins were documented via their photographs only. The pieces from Jalšová represent a group find evidently, but the coins from Senec could be regarded as single finds from the settlement. Three aurei from Jalšová represent the largest group of gold coins of the 1st century discovered in Slovakia up to date. These gold specimens significantly enrich information about intensity of circulation of the aurei in the territory of the Quadi.

Slovakia; the Germanic tribes; the Quadi; denarius; aureus.

Monetary reform of Sultan Muhammad. Contribution to history of Delhi in the 14th century
Sultan Muhammad of the Tughluq dynasty ruled Delhi in 1325–1351. During his reign, the sultanate reached its peak era – it controlled almost the whole Indian sub-continent. Sultan Muhammad was also famous because of his despotic acts which harmed the state. Besides his unsuccessful attempt in moving the capital to the place located some 1,200 km from there, he tried to introduce a monetary reform (started in 1329) which was expected to solve the financial problems of his treasury. Based on the sultan’s order, all coins made of precious metals
have been drawn from circulation, and they have been replaced by copper issues with the same nominal value of the previously circulated coins made of precious metals. The reform caused a breakdown of the Indian economy, and in 1332, the sultan had to re-introduce the monetary system based again on coins made of precious metals.

monetary reform; Muhammad Tughluq (1325–1351); India; Delhi.

A medal from the Ore Mountains with story of the Roman hero Marcus Curtius
Several medals from Joachimsthal (the Ore Mountains respectively) with story of the Roman hero Marcus Curtius are preserved in the numismatic department of the National Museum in Prague. They are different from the iconographic point of view, and they are all (with one
exception) typical by accenting the hero’s jump to the abyss as an act of sacrifice in Christian intentions and pointing at his bravery as an individual virtue in connection with the new humanistic view. The medals from the Ore Mountains with Marcus Curtius document the significant cultural standard of this area cultivated via reformers and humanists mainly in Joachimsthal (Johann Mathesius above all) and characterized by promoting Lutheran and Renaissance ideas.

medals; Marcus Curtius (+ 362 BC); Joachimsthal; the Ore Mountains; Renaissance; Humanism.

Sculptor Josef Šejnost and his unissued medal of Jozef Škultéty
The outstanding Czechoslovak medal designer Josef Šejnost (1878–1941) was very passionate in his relationship with Slovakia. In this way, he produced several medals connected with some extraordinary personalities of the Slovak origin, such as the Slovak politician M. R. Štefánik and the Slovak poet P. O. Hviezdoslav. But one of the author’s project remained unfinished. It was a commemorative medal dedicated to the 70th birthday of Prof Jozef Škultéty (1853–1948), the organizer of the Slovak cultural and national life, the administrator of the Matice slovenská since 1919 who lived in Martin. Based on their friendly correspondence preserved in inheritance of both gentlemen, the author followed the beginnings of the project, its progress, and consequently, its unfinished final phase.

Josef Šejnost (1878–1941); Jozef Škultéty (1853–1948); unissued medal; correspondence, Slovakia.

Commemorative coins issued in 2011
The Czech National Bank issued seven coins in 2011. The following silver pieces were struck: 200th anniversary of the Prague conservatory opening, 100th anniversary of the first longdistance flight by Jan Kašpar, 500th birth anniversary of printer and publisher Jiří Melantrich of Aventinum, 400th death anniversary of Petr Vok of Rožmberk in denomination of 200 CZK and 200th birth anniversary of poet Karel Jaromír Erben in denomination of 500 CZK. Special issues in the series Bridges in the Czech Republic – a cycle of ten gold coins were represented by two emissions in denomination of 5,000 CZK: Gothic bridge in Písek and Renaissance bridge in Stříbro.

commemorative coins; Czech National Bank; 2011.
Diskuze k článku

Trisha

She refused to prevent the rulemaking process and leave it up to the next president with his fantastic SEC appointees. Wells fargo auto login wells fargo sign in wells fargo login online The Midland Police Department posted a warning about the scam on its Facebook page at about 11:15 a. N), has served on Wells Fargo's board since 2003, while Duke, a former member in the Federal Reserve Board of Governors, continues to be a director since 2015. Wells fargo auto login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo student loan login[/url] wells fargo bank login online Twenty of the 43 Nebraska branches are also in the area.

10. 5. 2018 05:34

Jamal

I did a bit of research and found out that County Bank was involved with a company doing refund-anticipation loans,” Hallinan said in the 2005 deposition in Albany. Industry representatives debate that their services provide usage of credit to hard-pressed borrowers who've few financial possibilities open to them. A quarter (25pc) of people who had applied for loans said they ended up hit with hidden charges for example high fees for reminder letters, and something in five (18pc) were not in a position to pay back their loan on time. payday loans online Without her knowledge, she was switched by her supplier with a prepayment meter, which charged her £16. While each payment may be affordable, when it goes for many years and years, the borrower could turn out repaying much over what they borrowed,” said Eva Wolkowitz, manager in the Center for Financial Services Innovation. Payday lenders and car title lenders often target borrowers with bad or nonexistent credit that have limited borrowing options.

12. 5. 2018 05:45

Soon

Critics in the bill insist local regulations have curbed debt for individuals who sign up for payday loans. Please respect the use with this community forum as well as users. Instead of getting two weeks to pay back loans that cost up to $23 per every $100 borrowed, borrowers now have around six weeks to pay back loans that cost $15 per every $100. instant payday loans near me (https://paydayloansnear.me/) But payday borrowers lodged just one complaint against such lenders in 2014, and none in 2015 or 2016. The top recipient, Senate Majority Leader Michael Gronstal, D-Council Bluffs, received over $66,000 from payday-associated donors. It did so after admitting its automated checks, the core algorithmic IP that allowed the business enterprise to hook a few high profile technology investors within the first place, had did not adequately assess affordability.

12. 5. 2018 16:21

Glen

Craigslist may be the king of online classifieds where you may post your ads without cost (excluding job openings). Craigslist does not possess a public profile choice for its users. craigs list apartment search Note the purchase comes within the original box with instructions or who's includes extras, for example snow tires which has a car. For instance, in case you would like to include a city in Utah named "Blue Lake City" to Craigslist, consider utilizing a title including "Please add Blue Lake City Utah.

13. 5. 2018 15:50

Katherina

Under each system, the government, employers and employees really would maintain their existing contribution levels. Postmedia desires to improve your reading experience along with share the best deals and promotions from my advertisers with you. The idea is always to let individuals who qualify to the EITC take up to $500 as a possible advance on his or her annual payment. payday loans online One customer, the judge noted, incurred $4,680 in debt for a $934 installment loan. Consumer advocates have pushed unsuccessfully to cap rates of interest at 36 percent, being a dozen of other states have. But the FTC says borrowers were misled regarding the real annual percentage rate of the loans and didn't realize they will be charged additional finance fees every time nokia's made withdrawals from their banks.

16. 5. 2018 05:03

Janis

Craigslist is often a great resource if you happen to be looking for work. It's easily obtainable in most major metropolitan markets within the United States.... how to search all craigslist Click on "on the market", then choose your category here, of everything you're selling. Perhaps these are moving soon and need to unload something or maybe they simply need the funds fast.

16. 5. 2018 05:30

Eduardo

Students inside the program are trained to get competent healthcare providers in San Antonio cna classes in raleigh nc cna classes cna classes indianapolis applications are being submitted to naces plus foundation, inc. You have to become certified to work as being a Nursing Assistant and those who hold associate's or bachelor's degrees will possess a better time finding employment cna classes in greensboro nc [url="https://cnaclasses.us.com/"]cna classes[/url] cna online classes complete the background authorization form and return it via e-mail or fax.

17. 5. 2018 00:15

Stacia

He declared he uses both a Gmail account as well as a government email account. Sign in gmail account gmail inbox login gmail login inbox Compatibility View displays certain websites as though you were using an older version from the browser, causing some features to display incorrectly. A hyperlinked image for your signature must be hosted around the Internet, and that means you cannot upload one from your computer to GMail. Gmail mail login https://loginaid.org/ gmail account login Once you may have the feature, visit Settings and then the Themes tab.

8. 8. 2018 20:09

Gloria

Google released the tool recently on its Nexus 7 tablet computer and other devices running on the latest version of the Android mobile operation system. Gmail login email account my gmail login gmail sign in page Gilad said Google's new in-box is organized in the way that lets you see what's new in a glance and judge which e-mails you need to read when. But many important advocacy emails (such as this one from a friends here at NOI), could get lost inside commotion of all these new tabs - silencing our voices like those in the poor souls about the planet Alderaan. Gmail sign in account https://loginaid.org/ gmail login sign Among those three free Web-mail services, I'd exclude Yahoo first since it doesn't permit you to download messages to some computer unless you pay $20 a year for the "Yahoo Plus" account I've been disappointed with Yahoo's spam filter and locate its Web interface a large number.

14. 8. 2018 07:51

Audrea

In a federal court hearing Thursday in San Jose, Google argued that users of email must necessarily expect that their emails will probably be subject to automated processing. Hotmail email login gmail sign in login email go daddy email login The company based in the remote part in the Eastern European country was accustomed to register your website DCLeaks, which U. If you're not in a very rush, why not wait until then, when you can do a side-by-side comparison in the next i - Phone, the Galaxy S4 (which can be now rolling out inside the United States), and perhaps the HTC One (another hottest new phone for the planet). Microsoft outlook email login https://emaillogin.us.com/ att.net email login Human resources, training and labor relations specialists since 2010 added 22,773 jobs, according to EMSI and Career - Builder.

30. 8. 2018 08:38

Tony

Hi I have tried sending you a message from your site but I have gotten an auto response saying it was not delivered for some bizarre reason, so here goes again! Please acknowledge receipt. As I mentioned in my earlier message, I would like to contribute one of my guides on crypto-backed loans to your blog. I used to work for a payday loan company in the UK and so I have quite a good knowledge of the financial lending sector. I decided to write this guide because I feel that cryptocurrency will have a major impact on the payday loan industry in the next 5 to 10 years. I have tried to be as detailed as possible so you will find that the guide is fairly lengthy. Perhaps it would be a good idea for you to split it up into several blog posts or do as you see fit. I am terribly sorry but I did not have much time to find royalty free images. One company that I contacted whilst doing research and collecting references for this guide did give me permission to publish on of their banners that I have included in the g-drive folder. The entire guide is saved in a Word document inside my Google drive which you can access via this link https://drive.google.com/drive/folders/1TjO3WVH0tKuzotBh65w8jrJaCUfsjDdP?usp=sharing I hope your readers will enjoy reading my guide. I would be most grateful if you could send me a link to the guide once you have published it! I will endeavour to write a couple more articles as and when I get some more free time: it is hell at work after the festive period. Have a fab day. Regards Tony

28. 1. 2019 02:28

Dorris

dating norge gratis turk sikis porno free danish porno afrika porno redtube free porno porno lesbe sex tone damli porno dating site in sweden ukraina dating deutche porno cartoon network porno brody jenner dating stare babcie porno mamy porno porno stjerner free lesbian dating sites konulu porno 18 hd porno penn badgley dating katharine mcphee dating anal teen porno lietuviskas porno ruscoe porno sex dating dk porno video free dating thai girl stare baby porno leauge of legends porno belgisk porno sverige porno disney channel porno porno sperma dating ads svane porno free porno no kendall jenner dating porno petite fri norsk porno belgisk porno free porno ass hamsters porno teen porno young lie porno jewish dating define dating porno nettsider triana porno porno dig dating sider dating norway singles rysko porno porno snapchat https://datingsider-norge.giustiziamministrativa.it/kurdish-porno.htm dame porno https://gratis-porno.giustiziamministrativa.it/porno-urin.html lesbiske datingsider https://datingsider-norge.giustiziamministrativa.it/speed-dating-trondheim.htm asian cupid dating https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/porno-italiano.htm dating site pictures https://norsk-porno.giustiziamministrativa.it/assistir-video-porno.html deutsche porno seiten https://giustiziamministrativa.it/danske-porno-modeller.htm dating online free https://giustiziamministrativa.it/porno-kostenlos.htm canlı porno izle https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/porno-rompe.htm christian online dating https://gratis-porno.giustiziamministrativa.it/norsk-dating-app.html beharet porno https://gratis-porno.giustiziamministrativa.it/turk-porno-izle.html gratis porno tube https://datingsider-norge.giustiziamministrativa.it/porno-pa-mobil.htm porno gei https://norsk-porno.giustiziamministrativa.it/norsk-homse-porno.html sex tv porno https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/zeofilia-porno.htm caroline anderson porno https://datingsider-norge.giustiziamministrativa.it/free-porno-pussy.htm dating haugesund https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/porno-rompe.htm shemale porno video https://norsk-porno.giustiziamministrativa.it/porno-poland.html ts dating norge https://giustiziamministrativa.it/najlepsze-darmowe-strony-porno.htm asian ladies dating https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/dating-nederland.htm internet dating tips https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/live-webcam-porno.htm store damer dating https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/arab-sex-porno.htm african dating site https://norsk-porno.giustiziamministrativa.it/vidio-porno-seks.html dating lek https://nettdating-gratis.giustiziamministrativa.it/seventeen-porno.htm erotisk dating https://norsk-porno.giustiziamministrativa.it/foto-porno.html to porno https://datingsider-norge.giustiziamministrativa.it/hot-or-not-dating-app.htm dating sporsmal https://dating-norge.giustiziamministrativa.it/porno-linni-meister.html dating quotes

21. 5. 2019 05:03

Alma

From the Craigslist website click within the "Cars & Trucks" option underneath the "For Sale" heading. If you just aren't, navigate compared to that site while using links from the upper right corner in the page. craigslist search engine Text or voice verify through providing a valid number. The catch is you've got to go and pick-up the item on the owner.

28. 6. 2019 02:20

Nichol

porn for teens free online dating manchester dating website for geeks local online dating services jewish website dating for special needs aloha porn tube step dad gay porn free home made porn eastern europe dating sites date match app us dating sites free best gay dating app in germany amputee sex dangers of online dating show free fat girl porn free dating apps iphone australia xv porn local online dating services free adult porn sex linkage genetics college sex porn first time having sex long distance relationship how do you tell the sex of a snapping turtle wealthy people dating site best uk dating sites sex advice hotline australia having sex emoji nj online dating group dating site random sexting free online dating france free full access dating sites first online date email sample women sex pills asian american porn dating sites japanese online dating meeting in person long distance wealthy people dating site how to talk to a girl online dating site sex crime statistics by race kim kardashian sex free online dating sites in united state of america sex kitten eyeliner sex advice hotline australia thai dating websites free sex quiz for her top safe online dating sites transgender date sites opposite sex friendships when married sa gay dating sites dating sites for hiv positive

18. 1. 2020 12:16

Rod

fotos porno famosas videos de sexo gratis rubias actriz porno portuguesa ver videos porno gay gratis porno de shin chan contactos mujeres maduras barcelona anuncios chico busca chica sexo girona contactos mujeres en lucena descargar videos de porno gratis porno gay masajes videos porno maduras dvd porno sexo con cuarentonas abuelas buscan sexo chicas contactos oviedo porno mejor chat de sexo valencia videos fiestas porno mejor porno gratis porno infieles porno pollas sara may porno sexo en jerez sexo amateur en grupo videos porno italianas chats sexo gratis sexo con viejos verdes conocer gente online contactos sexo toledo videos porno gratis corridas chico busca chico vigo porno nacho abuelas practicando sexo sexo en cap d agde actrices porno relatos porno eroticos sexo en la mesa porno parejas japonesas sexo porno ten contacto mujeres asturias sexo en la playa porno contacto con mujeres no profesionales encuentros sexuales casuales sexo en lalin porno gratis latino sexo gratis con mujeres sexo para mujeres porno private sexo con cornudos

19. 1. 2020 21:57

Indira

pregnant porno video de sexo posiciones para sexo porno maduras xxx anuncios sexo pontevedra porno ass contactos mujeres pontevedra peliculas porno con maduras sexo 18 imagen sexo chica busca sexo valencia porno trios videos porno gratis de maduritas videos porno secretarias porno gratis de negras videos pornos hd gratis contacto chicas vecindario peliculas porno de gordas sexo penes grandes youtube videos pornos videos porno youtube video sexo maduras sexo posiciones contactos sexo guipuzcoa videos porno prostitutas chica busca chico wasap conocer gente pamplona paginas para descargar porno sexo con tacones que es sexo duro sexo en grupo gratis porno hup faking videos porno sexo en china busco chica para relacion estable sexo gratis en tarragona sexo en ubeda espanol porno sexo con mi pareja conocer mujeres barcelona porno primera vez anal porno pijas mujeres que buscan pareja nacho actor porno videos pornos colegialas xxx porno hd dibujos animados teniendo sexo chica buscar chico porno gratis de trios sexo gratis badajoz sexo gay tenerife

9. 5. 2020 11:30

Ericka

order viagra https://medviagraca.com - canada drugs coupon buy viagra las vegas viagra without a doctor prescription viagra online order viagra without prescription

22. 12. 2020 01:10

Samuel

achat cialis 20mg en ligne https://gencialiscan.com - cialis without a prescription cialis cause low blood pressure overnight cialis fedex cialis coupons medicamente pentru potenta cialis

30. 12. 2020 23:07

Georgetta

women viagra pill https://viagaraga.com - buy female viagra online buy viagra online without subscription alternative to viagra otc viagra viagra 100 mg price

23. 1. 2021 18:20

Lane

can you buy viagra over the counter https://viagaramu.com - viagra order viagra prescription subscription viagra without doctor prescription cheap viagra best generic viagra websites

25. 1. 2021 06:05

Emely

generic viagra without subscription https://viagarabig.com - viagra from canada generic viagra coupon viagra buy buy discount viagra female pink viagra 100mg pills

27. 1. 2021 09:56

Tamela

viagra online https://viagaramu.com - viagra online canadian pharmacy 100mg viagra without a doctor prescription generic viagra viagra online canadian pharmacy need prescription for viagra

31. 1. 2021 15:10

Eula

generic cialis sverige https://gocialisget.com - buy cheap cialis cialis y cocaina efectos durata ricetta medica cialis tadalafil tablets tadalafil de lilly icos

5. 2. 2021 10:47

Keeley

viagra soft https://viagarado.com - alternative to viagra viagra online prescription free non prescription viagra where can i buy viagra generic viagra 50mg

6. 2. 2021 03:05

Lyndon

order viagra tablets https://genviagaraget.com - best price on viagra viagra coupons buy generic viagra online sildenafil review generic viagra price

6. 2. 2021 04:25

Sondra

viagra online canadian pharmacy https://viagaramu.com - online generic viagra cheap viagra best erection pills viagra online male enhancement pills

6. 2. 2021 22:00

Cooper

viagra soft tabs https://reviagaraget.com - female viagra online pharmacy viagra generic viagra price at walmart viagra generic online how to order viagra from canada

7. 2. 2021 19:01

Jocelyn

sotalol cialis interaction https://gecialiscan.com - cialis super active cheapest cialis in us can cialis be purchased over the counter in canada how to get cialis tadalafil 100mg side effects

7. 2. 2021 20:42

Randell

cialis es de venta libre en mexico https://gencialisteg.com - cialis walmart boots uk cialis cialis male actors buy cialis online cost of cialis at walgreens pharmacy

8. 2. 2021 04:44

Ron

cialis eller sildenafil https://gecialiscan.com - cialis discount snl cialis spoof en ucuz cialis 100 mg cialis coupons hay cialis generico en farmacias

8. 2. 2021 05:01

Tamera

generic viagra for sale https://goviagarato.com - where can i buy viagra viagra pills buy best price viagra best erection pills canadian pharmacy viagra

10. 2. 2021 18:02

Dane

generic cialis online canada https://gecialiscan.com - cialis generic best price equivalent cialis homeopathie harga cialis 80 mg cialis walmart which is better tadalafil or sildenafil

12. 2. 2021 21:16

Junko

sildenafil generic https://genviagaraget.com - viagra order buy online viagra order viagra order generic viagra viagra prescriptions over internet

13. 2. 2021 02:02

Adrienne

generic viagra without a doctor prescription https://reviagaraget.com - viagra connect viagra without a doctor prescription 150 mg buy viagra 100mg female viagra price viagra 100 mg best price

13. 2. 2021 05:27

Lina

order viagra professional https://goviagarato.com - best price for viagra viagra soft tablets viagra pills viagra 100 mg price viagra soft tablets

13. 2. 2021 07:20

Antonietta

tadalafil spc emc https://gecialiscan.com - cheap cialis generic online tadalafil fda approval compare cialis and viagra prices cheap cialis generic online sildenafil levitra cialis

14. 2. 2021 07:22

Bessie

buy generic viagra https://reviagaraget.com - generic viagra 50mg buy viagra online cheap buy generic viagra generic viagra online pharmacy generic viagra from us pharmacy

14. 2. 2021 09:36

Bonnie

subscription viagra without doctor prescription https://goviagarato.com - otc viagra generic viagra prices viagra sale buy viagra new york viagra generic

14. 2. 2021 10:48

Timothy

how to order viagra from canada https://genviagaraget.com - female viagra pills viagra pills viagra online best male enhancements where to buy viagra online safely

14. 2. 2021 10:49

Brent

buy viagra las vegas https://viagaracon.com - viagra for men viagra order canadian generic viagra alternative for viagra viagra pills

14. 2. 2021 18:19

Faith

generic viagra sildenafil citrate https://reviagaraget.com - viagra 100mg generic viagra pills for sale viagra without a doctor prescription viagra without doctor prescription do generic viagra pills work

21. 2. 2021 11:42

Bernardo

viagra pills price https://goviagarato.com - viagra for men viagra prescriptions over internet female viagra pills sildenafil viagra generic viagra from us pharmacy

21. 2. 2021 12:23

Mattie

posologia cialis 20 https://gecialiscan.com - cialis pills for men brand name cialis cheap tadalafil 20mg uk cialis from india cialis 20mg tadalafil france

21. 2. 2021 17:47

Charline

do generic viagra pills work https://genviagaraget.com - viagra purchase viagra without doctor prescription where to buy viagra online safely viagra professional generic cialis

21. 2. 2021 22:49

Jeanna

cheap viagra https://sviagaragec.com - otc viagra best male enhancements cost of viagra per pill viagra for men price cheap generic viagra pills

24. 2. 2021 02:35

Ronny

how to start a essay about yourself https://essaygets.com - writing an essay for college how to write an application essay for college believe essays website that writes essays for you sample essay

24. 2. 2021 04:24

Juan

viagra generic name https://goviagarato.com - generic viagra without a doctor prescription generic viagra coupon where to buy viagra online safely cheap viagra can you buy viagra over the counter

24. 2. 2021 23:31

Garland

viagra online generic https://reviagaraget.com - viagra 100mg viagra manufacturers coupon generic viagra from us pharmacy viagra professional viagra online

25. 2. 2021 02:34

Shannan

buy viagra https://sviagaragec.com - viagra coupons canadian generic viagra generic viagra coupon cheap viagra sildenafil

25. 2. 2021 06:03

Makayla

cialis ohne rezept kaufen npage https://gecialiscan.com - order cialis pills cialis qt prolongation comprar cialis envio 24h online cialis tadalafil cialis from india

25. 2. 2021 17:01

Rosa

technology essays https://writessaypro.com - need help in writing an essay essay on gender equality paid essay how to write a introduction for an essay how to write an introduction paragraph for an essay

25. 2. 2021 18:23

Nan

how write good essay https://getessaypro.com - scholarships essay topics for definition essays argumentative essays format best site to buy essays college essay admission

7. 3. 2021 04:21

Philomena

where can i buy essays online https://essaywritero.com - essay scholarships write college essay conclusions to an essay where can i buy an essay online essay with headings

8. 3. 2021 01:29

Frederick

uc essay prompts https://getessaypro.com - paper helper how to make an outline for essay an essay for scholarship sample scholarship with essays analytical essay examples

8. 3. 2021 02:07

David

5 paragraph essays https://essaygets.com - essay topics to write about scholarships essay sample nature essays essay write service essay prompts for college

8. 3. 2021 02:38

Enrique

concluding research paper https://researchpapero.com - how to write a good high school application essay college research paper outline research paper thesis example cheap essay writing service what is abstract in research paper

8. 3. 2021 18:37

Lottie

sample apa research paper https://researchpapero.com - examples of research papers mla examples of research papers mla buying research papers online sample research papers research paper order

10. 3. 2021 20:49

Mohammad

writing a successful thesis or dissertation https://dissertationget.com - phd dissertation proposal defense format writing a theoretical dissertation dissertation editors citing dissertation apa

11. 3. 2021 00:51

Halley

research paper example mla https://paperesearchelp.com - samples research papers example of a research paper mla research paper thesis statements order research paper online term paper writing service

12. 3. 2021 13:47

Herman

interview essay examples https://essaywritero.com - rhetorical analysis essay examples definition essays examples essay about love essay for scholarship essay on comparing

21. 3. 2021 12:14

Matt

thesis writing service https://researchpapero.com - introductions to research papers geology research papers title page of a research paper sample outline research paper sample of a research paper

21. 3. 2021 22:18

Jett

why write a thesis https://dissertationlines.com - dissertation completion search dissertations how many pages is a dissertation introduction for dissertation theses and dissertations

22. 3. 2021 21:16

Elizbeth

sample of a research paper https://researchpapero.com - examples of an abstract for a research paper structure research paper buying research papers examples of mla research papers how to write a research paper outline

4. 4. 2021 05:57

Dixie

Hookup Women Employs Cost-free Matters? An Excellent Side to side Benefit! Cost-free hookup women Hookup apps and sites on the web is the best solution if you're sick and tired of going to bars and organizations only to be ignored, and even more serious, laughed at. I am aware what it's like because I've been there. I was one and distressed back in the day -- I essential a brand new partner -- nevertheless i continued trying because I needed not one other selection. If you're just one guy who wishes to hookup with alluring girls without likely to those locations where the girls are by yourself, then this write-up might just improve your daily life. It will explain why internet dating on-line is the perfect option if you're a masculine who seems to be shy to technique a lovely lady within a pub or group.

7. 4. 2021 21:12

Michell

online essay writing https://getessaypro.com - write essays admission essays for college argumentative essay samples hook for an essay buy essays papers

8. 4. 2021 09:13

Tiffiny

real viagra without a doctor prescription https://goviagarato.com - generic viagra 50mg viagra pills alternative to viagra viagra online canadian pharmacy alternative to viagra

5. 5. 2021 01:44

Austin

paper writers for college https://paperesearchelp.com - pay someone to write a paper how write paper master paper writers write research paper online cognitive psychology topics for research papers

5. 5. 2021 09:40

►►► ✅ Last week of discounts https://tinyurl.com/accy9k42

►►► ✅ Last warning! It won't happen again https://ok.me/oJ7e

28. 5. 2021 11:50

Bobby

Hookup Women Uses Free of charge Affairs? An Excellent Horizontal Benefit! Free of charge hookup ladies online dating online is the best solution if you're tired with gonna bars and night clubs simply to be ignored, and even a whole lot worse, laughed at. I am aware what it's like because I've been there. I found myself individual and desperate during the day -- I necessary a new spouse -- but I kept on striving because I had not one other option. If you're a single person who would like to hookup with attractive females without planning to those places where the females are alone, than the post might just improve your existence. It is going to describe why internet dating online is the greatest substitute if you're a male who seems to be shy to strategy a wonderful girl within a pub or club.

11. 7. 2021 19:27

QGWMFRXGE84ZIERWXF www.bing.com

QGWMFRXGE84ZIERWXF www.google.com Where are you located ? I want to come to you one of these days

31. 7. 2021 08:36

Edwardo

Где сегодня можно посмотреть порно бесплатно? Многие задаются данным вопросом, не проверив данный сайт: порно Ведь только здесь предоставляют к просмотру лучшее порно Рунета, совершенно без оплат и подписок. Присоединяйся и смотри топ порно бесплатно уже сегодня!

14. 9. 2021 16:27

Jurgen

cheap generic viagra online reviews viagra 100mg online shopping brand viagra pills viagra online purchase in uae esiste il farmaco generico del viagra

1. 10. 2021 02:11

Raina

cheapest generic viagra online generic brand viagra difference viagra price per pill viagra generico in farmacia prezzo viagra vendita online italia

23. 11. 2021 16:26

Heike

порно мамки

23. 12. 2021 11:06

Kenton

В современность зайдя на Секретарши эротика многие люди несут в себе слишком много домашних сложностей, и им следует расслабляться. Некто свершает это с друзьями, кто-то на тренировках, но многие просто прикрывается в комнатке и лазит по просторам интернета, посещая знаменитые страницы сайтов. Для крайней категории я желаю посоветовать обворожительный похотливый интернет-сайт Домашнее секс фото, там Вас ожидают хорошие видео с привлекательными девчонками разнообразного строения фигуры. Все эти милашки дадут возможность забыть бытовые затруднения, хотя бы на какое-либо время суток. Просто-напросто прислушайтесь к моему совета и заходите на названный наш портал, я обещаю, вы не будете жалеть.

30. 12. 2021 04:11

Nelly

viagra pills https://viagarag.com - price of viagra buy viagra cheap buying viagra online canada online pharmacy viagra 50mg price

8. 2. 2022 17:06

Lawanna

viagra houston texas https://viagarag.com - buy viagra no prescription penis on viagra viagra users forum picture of viagra pill order ed pills online

16. 2. 2022 11:21

Reta

порно мамки

23. 2. 2022 08:14

Alvin

Добрый день! Предлагаем самые лучшие прогоны, чтобы "угробить" сайт вашего конкурента. Цена: от 2 тыс руб. - Гарантированный эффект. Интернет-сайты точно "умрут". - Максимальное количество отрицательных фитбеков. - Наша специфическая база - выжимка самых "смертельных" площадок из 10 000 000 онлайн-ресурсов (вирусные, спамные, порно и тому подобные). Это действует безотказно. - Прогон осуществляем сразу с 4-х мощных серверов. - Отправка активационных ссылок на электронную почту. - Выполнение в течение 40-240 часов. Можем растянуть как угодно по времени. - Прогоняем с запрещёнными ключевыми фразами. Телегрм: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Работаем со Студиями!

23. 4. 2022 22:26

Daisy

Добрый вечер! Готовы предоставить самые лучшие прогоны, чтобы "угробить" сайт вашего конкурента. Стоимость: всего от 2000 рублей. - Стопроцентный результат. Онлайн-сайты ваших конкурентов "упадут". - Предельно возможное количество негативных фитбеков. - Собрана особая база - выжимка максимально "убийственных" площадок из 10 000 000 веб-ресурсов (вирусные, спам, порно и так далее). Действует безотказно. - Прогон осуществляем одновременно с четырех серверов. - Постоянная отправка активационных ссылок на официальный e-mail. - Выполнение в течение 40-240 часов сутки напролет. Можем растянуть сколько угодно по времени. - Прогон с запрещёнными ключами. Телега: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только Эти!

5. 6. 2022 03:24

Petr

С радостью приветствуем вас! Представляем самые лучшие "убийственные" прогоны для интернет-сайтов конкурентов. Всего от 2 000 р. - Гарантированный эффект. Интернет-сайты точно "умрут". - Предельно возможное количество отрицательных фитбеков. - Наша особая база - выжимка самых "смертельных" площадок из 10 000 000 сайтов (порно, вирусы, спамные и тому подобные). Это работает безотказно. - Прогон делаем сразу с 4-х мощных серверов. - Непрерывная отправка токсичных ссылок на официальный емейл. - Можем растянуть сколько угодно по времени. - Прогоняем с запретными ключевыми словами. Telgrm: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только Эти!

16. 6. 2022 17:21

Petr

Добрый вечер! Советуем самые лучшие прогоны "убийцы" для сайтов конкурентов. Цена: от 2 тыс рублей. - Стопроцентный эффект. Веб-сайты точно "упадут". - Максимально возможное число негативных фитбеков. - Собрана особая база - максимально "смертельные" площадки из 10 000 000 интернет-ресурсов (вирусных, спамных, порно и тому подобных). Это работает безотказно. - Прогон делаем одновременно с четырех серверов. - Непрерывная отправка активационных ссылок на электронный ящик. - Растянем сколько угодно по времени. - Прогон с запретными ключевыми фразами. Телега: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только Эти!

29. 6. 2022 11:55

Petr

Приветствуем вас! Готовы предоставить самые лучшие прогоны, чтобы "утопить" онлайн-сайты ваших конкурентов. Всего от 2 тыс р. - 100% результат. Сайты точно "упадут". - Наибольшее число негативных фитбеков. - Собрана специфическая база - выжимка максимально сильных площадок из 10 000 000 ресурсов (вирусных, спамных, порно и многие другие). Это действует бесперебойно. - Прогон производим сразу с 4 серверов. - Непрерывный спам активационных ссылок на официальный email. - Можем растянуть как угодно по времени. - Прогоняем с запретными ключами. Телегрм: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только Эти!

12. 7. 2022 21:43

Jamel

Hi! I lost access to my account, how can I restore it. Right here https://is.gd/HG2F7B

13. 7. 2022 21:33

Petr

Рады приветствовать вас! Представляем лучшие прогоны, чтобы "утопить" онлайн-сайт конкурента. Цена: от 2 000 руб. - 100% результат. Сайты точно "умрут". - Предельно возможное количество отрицательных фитбеков. - Собрана специфическая база - максимально сильные площадки из 10 млн. сайтов (спам, порно, вирусы и тому подобные). Это работает безотказно. - Прогон производится одновременно с 4 серверов. - Постоянная отправка активационных ссылок на официальный e-mail. - Выполнение на протяжении 40-240 часов. Можем растянуть по времени как угодно. - Прогон с запрещёнными ключевыми фразами. Телега: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только Эти!

25. 7. 2022 02:39

Merrill

Промокод 1xbet

10. 9. 2022 14:10

Colby

С радостью приветствуем вас! Выполняем лучшие прогоны, которые способны "убить" сайт конкурента. Всего от 2000 руб. - Стопроцентный результат. Сайты ваших конкурентов "упадут". - Предельно возможное количество отрицательных фитбеков. - Собрана специальная база - самые "убийственные" площадки из 10 млн. веб-сайтов (вирусных, спамных, порно и так далее). Действует бесперебойно. - Прогон выполняем сразу с 4 мощных серверов. - Постоянный спам вирусных ссылок на официальный емейл. - Выполнение в течение 40-240 часов день и ночь. Растянем как угодно по времени. - Прогон с запрещёнными ключами. Telgrm: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только эти!

28. 9. 2022 05:26

Dale

cost of generic viagra at walmart online viagra order india buy viagra las vegas viagra generic version viagra online doctor consultation

15. 10. 2022 00:32

Will

Приветствуем вас! Делаем уникальное предложение: самые лучшие прогоны, чтобы "утопить" сайт ваших конкурентов. Всего от 2 000 рублей. - 100% результат. Интернет-сайты точно "умрут". - Предельно возможное число отрицательных фитбеков. - Наша особая база - выжимка максимально "смертельных" площадок из 10 млн. ресурсов (спамных, порно, вирусных и т.д.). Это действует безотказно. - Прогон производим одновременно с четырех мощных серверов. - Постоянная отправка токсичных ссылок на емейл. - Растянем по времени как угодно. - Прогоняем с запрещёнными ключами. Телегрм: @exrumer Skype: xrumer.pro WhatsApp: +7(977)536-08-36 icq: 5688885 Только эти!

15. 10. 2022 20:38

Jerrold

Временная регистрация в Санкт-Петербурге

31. 10. 2022 01:08

Tatiana

Лечение наркомании в Уфе

27. 11. 2022 18:16

"Look at me" >>> www.yahoo.com <<<

Hi! Where are you located? I want to come to your office tomorrow. QGWI7YUI78Q83K7WXF www.yahoo.com

6. 12. 2022 09:25

QGWI7YUI78Q83K7WXF www.yahoo.com

Hi! Please tell me the number of your office, I will come to you tomorrow. QGWI7YUI78Q83K7WXF www.yahoo.com

7. 12. 2022 12:13

Marina

Hello! If you're in need of data scraping services, I'd be happy to assist you. As an expert in this field, I have the experience and tools necessary to provide fast and accurate data scraping that can help you make informed decisions and grow your business. Don't hesitate to reach out to me for any of your data scraping needs. Virgil

17. 3. 2023 04:42

Cooper

Аренда автобуса в Москве

30. 4. 2023 21:42

Amado

dazloader

26. 5. 2023 08:25

Cathleen

Временная регистрация в Москве

11. 6. 2023 01:27

Lucy

buy cialis online legally cialis online in pakistan cialis for daily use eli lilly cialis online cialis rx online

13. 6. 2023 20:52

Colin

best casino slots online online casinos best casino slots online online casino real money online casinos

16. 11. 2023 16:28

Toney

goodrx viagra cheap viagra 100mg viagra online canadian pharmacy viagra online pharmacy viagra online

17. 11. 2023 15:05

Joni

Unlock the Potential of AI for Creating Content Are you tired of spending endless hours crafting content that just doesn't seem to deliver the desired results? Do you want to save valuable time and money while generating content that not only captures attention but also converts like crazy? Look no further! Introducing our revolutionary AI-powered content creation tool that will transform your content creation process. With our state-of-the-art language AI, you can effortlessly create, killer content that connects with your target audience, regardless of the subject or language. What's in it for you? ✅ Bid farewell to creative blocks: From blogs to emails to ad copies, our AI can automatically produce catchy, original, and high-converting copies in various tones and languages in just a few seconds. ✅ A wide range of options: Choose from over 40 use cases and templates to cover all your writing needs, ensuring you have the perfect copy for any situation. ✅ Global reach: Select from more than 30 languages to write in your chosen language or cater to a diverse clientele. ✅ Perfect tone every time: Craft your content with the right emotion using our library of 20+ tones of voice, ensuring your message resonates effectively. ✅ Proven results: Our AI uses scientific copywriting formulas like AIDA and PAS to provide the best quality output, requiring little to no post-production work. Get ready to see your conversions soar! Ready to revolutionize your content creation process and take your writing to the next level? Try our AI-powered content generation tool today and experience the difference for yourself. Get Started Now -> https://tinyurl.com/yraicontent Don't miss out on this opportunity to reduce costs, increase efficiency, and eliminate writer's block. Join the ranks of accomplished content producers who have harnessed AI's potential. Best regards,

18. 11. 2023 21:01

Arletha

personal loan no credit check payday loans instant approval advance cash online same day payday loans instant payday loans

26. 11. 2023 15:09

Leandra

This post is very informative. I'm certainly going to have to research it more. Thanks for thoughtful post. For more related information, please, check https://www.used-digital-printers.com/?ads_click=1&data=113-110-108-107-1&redir=https%3A%2F%2Fariston-master.ru%2Fsushilnye-mashiny

9. 12. 2023 11:11

Reginald

потолки натяжные

10. 1. 2024 21:44

Martina

ТРЦ

6. 3. 2024 15:15

Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *