Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 20 / 2005

Martin Rozhoň - 20/1/2013 22:00 - Numismatický sborník

Po delší odmlce byl vydán nový Numismatický sborník, který přináší řadu odborných studií našich i zahraničních autorů na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí z našeho území.

ČNS | Národní muzeum | Numismatický sborník | nálezy

Numismatický sborník 20 si můžete objednat na info@nume.cz.  Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.

 

Obsah sborníku 20 / 2005

 

Jiří Militký
Depot římských mincí z Polné (okr. Jihlava). Příspěvek k úloze alexandrijských ražeb ve střední Evropě
A hoard of Roman coins from Polná (Jihlava ditrict). Contribution to the role of Alexandrian coins in Central Europe. 3

Naďa Profantová – Vlastimil Novák
Umajjovská měděná mince z Čelákovic (okr.Praha-východ). Příspěvek k nálezům raně středověkých islámských mincí v Čechách
A Umayyad copper coin from Čelákovice (Prague-East district). Contribution to finds of early medieval Islamic coins in Bohemia. 21

Stanisław Suchodolski
Kult svatého Václava a svatého Vojtěcha prizmatem raně středověkých polských mincí
St. Václav (Wenceslas) and St. Vojtěch (Adalbert) cult viewed on early medieval Polish coins. 29

Petr Hrubý – Karel Malý – Jiří Militký
Hromadný nález mincí ze 13. století objevený při archeologickém výzkumu v areálu radnice v Jihlavě. Příspěvek k lokalizaci jihlavské mincovny ve 13. století
A group find of the 13th century coins found during archaeological excavations at the Town Hall in Jihlava. Contribution to localization of Jihlava mint in the 13th century. 43

Roman Zaoral
České a moravské ražby z pokladu Fuchsenhof
Bohemian and Moravian coins in the Fuchsenhof hoard. 61

Jiří Hána
Haléře „Rotlevovy“ a „Kaplířovy“. Příspěvek k chronologii české drobné mince z let 1346–1384
Hellers of Rotlev and Kaplíř. Contribution to chronology of Bohemian small change in 1346–1384. 109

Marek Budaj – Ján Hunka – Vlastimil Novák
Nové nálezy tureckých mincí zo Slovenska
New finds of Turkish coins in Slovakia. 127

 

Materialia

Jiří Militký – Roman Veselý
Dvě neznámé variaty tzv. královských dukátů Karla IV
Two unknown varieties of the so-called Royal ducats struck under Charles IV. 139

Jiří Militký – Kamil Smíšek
Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka
A counting jeton of Jiří Zajíc of Hazmburk struck in silver. 141

Nálezy

Jiří Militký
Starší nález bójské 1/3statéru z Kostelan nad Moravou (okr. Uherské Hradiště)
Older find of a Boian 1/3 stater found at Kostelany nad Moravou (Uherské Hradiště district) .144

Luboš Polanský
Nález denáru Jindřicha I. Bavorského z raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou (okr.Nymburk)
A denarius struck under Heinrich I of Bavaria found at the early medieval hill fort in Libice nad Cidlinou (Nymburk district). 146

Josef Bláha – Luboš Polanský
Nález nové varianty denáru Boleslava II. typu ruka/poprsí ve Wurmově ulici 3 v Olomouci
A new variety of denarius struck under Boleslav II (hand/bust type) found in Wurmova st. 3 in Olomouc. 147

Michal Mašek – Luboš Polanský
Nález denáru s opisem CVRIM na Kouřimi (okr Kolín)
A denarius with marginal legend CVRIM found in Kouřim (Kolín district). 150

Michal Mašek
Nález neznámého denáru Vratislava II. z Hradska (okr. Mělník) a jeho přínos pro poznání podoby českého knížete a krále
A unknown denarius struck under Vratislav II found in Hradsko (Mělník district) and its contribution to correction of image of the Bohemian Prince and King . 155

Josef Paukert
Raně středověké denáry z kostrového pohřebiště v Mušově (okr.Břecla v)
Early medieval denarii found at the skeleton burial-ground in Mušov (Břeclav district). 156

Jiří Militký – Marek Parkman
Nález Řezenského feniku ze 13. století v Libotyni (okr. Prachatice)
A Regensburg pfennig dated back to the 13th century found at Libotyně (Prachatice district) . 157

Jiří Militký
Dodatek a poznámky k nálezu brakteátů České Budějovice II.
Additions and notes to the find of bracteats in České Budějovice (Budweis) II. 158

Jiří Militký – Marek Parkman
Nález středověkého pasovského feniku ze Starých Prachatic (okr.Prachatice)
An early medieval pfennig struck in Passau found in Staré Prachatice (Prachatice district). 161

Jiří Militký – Marek Parkman – Petr Zavřel
Mince nalezené při archeologickém výzkumu Velkého náměstí v Prachaticích
Coins found during archaeological excavations in the Great Square in Prachatice. 162

Miroslav Hus
Nálezy jednotlivých mincí při archeologickém výzkumu v Horšovském Týně (okr.Domažlice)
Single finds from archaeological excavations in Horšovský Týn (Domažlice district). 163

Jaromír Beneš – Jiří Militký
Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr.Písek)
A Hungarian ducat struck under Sigismund of Luxembourg found in Orlík nad Vltavou (Písek district). 164

Miroslav Hus
Nález nizozemského tolaru na zámku ve Valči (okr. Karlovy Vary)
A Dutch thaler found at the Valeč castle (Karlovy Vary/Carlsbad district). 165

Petr Vorel
Starší nález raně novověkých mincí z Havlíčkova Brodu
Older find of early modern coins from Havlíčkův. 166

Petr Vorel
Nález raně novověkých mincí z Vadína (okr. Halíčkův Brod)
Early modern coins found in Vadín (Havlíčkův Brod districkt). 167

Jiří Militký – Ivo Štefan – Ladislav Varadzin
Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník)
Early modern coins found during archaeological excavations in the interior of the Elevation of the St. Cross Church in Vrbno (Mělník district). 172

Jiří Militký – Karla Motyková
Raně novověké mince objevené při archeologickém výzkumu na Kostelním náměstí v Nymburce
Early modern coins found during archaeological excavations in the Church Square in Nymburk. 174

Zdeněk Schenk – Kamil Smíšek
Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Lauffera i z Horních Moštěnic (okr. Přerov)
A counting jeton struck by Nürnberg master Hans Laufer I found in Horní Moštěnice (Přerov district). 175

 

Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
176 stran, Praha 2005, ISBN: 80-7007-216-4
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *