Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 22 / 2007

Martin Rozhoň - 20/1/2013 12:00 - Numismatický sborník

Numismatický sborník přináší řadu nových odborných studií našich i zahraničních autorů na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí převážně z našeho území.

ČNS | Národní muzeum | Numismatický sborník | nálezy

Numismatický sborník 22 si můžete objednat na info@nume.cz.  Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.

 

Obsah sborníku 22 / 2007

 

Eva Kolníková – Zdeněk Smrž
Rímske Aes grave z Němčic nad Hanou – první nález na Morave
A Roman Aes grave from Němčice nad Hanou – the first find in Moravia. 3–18

Jiří Militký – Naďa Profantová
Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ)
A Celtic gold coin found in the early medieval grave in Klecany (Prague-East district). 19–29

Péter Prohászka
Der spätrőmische Schatzfund von Szügy (1837). Ein Beitrag zum Umlauf spätrőischer Goldmünzen im Karpatenbecken
Poklad z pozdní doby římské v Szűgyi (1837). Příspěvek k oběhu pozdně římských
zlatých mincí v Karpatské kotlině.
30–38

Jiří Lukas – Luboš Polanský
Přeražby českých denárů z poděbradského nálezu. – K otázce vnitřní chronologie nejstarších variant mladšího bavorsko-švábského typu a denárů se širokou rukou
Overstruck Bohemian denarii in the Poděbrady hoard. – Contribution to the internal chronology of the oldest varieties of the later Bavarian-Swabian type and denarii with the broad-hand image. 39–90

Jan Videman
Neznámé typy moravských denárů z poloviny 12. století z nálezu u Osvětiman (okr. Uherské Hradiště). Příspěvek k poznání moravského mincovnictví 12. století
Unknown types of the 12th century Moravian denarii in a hoard found in Osvětimany (Uherské Hradiště district). Contribution to the Moravian coinage of the 12th century. 91–100

Michal Mašek
Kupní síla denárů malého střžížku ve 12. století
Purchase power of the denarii struck on small flans in the 12th century.101–106

Jiří Hána
Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského
Contribution to the typology and chronology of Prague grossi struck under John of Luxembourg. 107–114

Marek Suchý
„Na cestě“ in partibus Boemie. Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392
„On the Road“ in partibus Boemie. Testimony of Henry of Derby’s Travel Accounts of 1392. 115–140


Materialia
Material Studies

David Lužický
Čtyři mince vojenských císařů ze sbírky antických mincí Univerzity Karlovy v Praze
Four coins struck under the so-called Barracks Emperors preserved in the collection of the Charles University in Prague. 141–150

Jan Videman
Nový typ středověké kutnohorské důlní známky
A new type of the medieval mine token from Kutná Hora (Kuttenberg). 151–154

Martin Rozhoň
Neznámý typ českého středověkého početního penízu
A unknown type of the medieval Bohemian counting jeton. 155–159

Kamil Smíšek
Dobové falzum slezské grešle Leopolda I. s fiktivním letopočtem
A contemporary forgery of the Silesian greschle of Leopold I with fictious date. 160–161


Nálezy mincí na území České republiky
Coin Finds in the territory of the Czech Republic

Josef Hložek – Jiří Militký
Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivic (okr. Praha-západ)
A Boian small change found at the Late-Iron-Age settlement in Hostivice (Prague-West district). 163–166

Jiří Militký
Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů
Two older finds of the Celtic ball-shaped staters in Bohemia. 166–170

Jiří Militký
Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola
A Macedonian bronze coin found in Prague 6-Suchdol. 170–174

Eva Kolníková – Ondrej Šedo
Nálezy římských mincí ze záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Mušov-Neurissen (okr. Břeclav)
Finds of Roman coins from rescue archaeological excavations at Mušov-Neurissen (Břeclav district). 175–178

Petr Kubín – Jiří Militký
Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav)
Roman coins found in Vlasatice (Břeclav district). 178–180

Marek Cajthaml – Jiří Militký
Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov)
A group find of Roman coins from Spořice (Chomutov district). 180–182

Jiří Militký – Tomáš Zeman
Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště)
Roman coins dated back to the end of the Roman period and to the beginning of the Migration Period found in Zlechov (Uherské Hradiště district). 183–187

Jiří Militký – Milan Vokáč
Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč)
A Roman coin found in the late Roman settlement in Mohelno (Třebíč district). 187–189

Martin Hložek – Jiří Militký
Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín)
A Hungarian denarius struck under Andrew I found at the burial site in Nechvalín (Hodonín district). 189–190

Jiří Militký – Michaela Selmi-Wallisová
Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě
A group of coins discovered during archaeological excavations in Na Slupi Street, Prague 2-Nové Město. 190–208

Jiří Militký
Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality
A hoard of the Vienna pfennigs of the first half of the 13th century found at an unknown Bohemian (?) locality. 209–222

Jiří Militký – Pavel Šlézar
Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci
Medieval coins found during archaeological excavations in Olomouc. 223–231

Jiří Militký – Filip Velímský
Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora)
A hoard of Prague grossi struck under Wenceslas II and John of Luxembourg found by the Assumption of Our Lady convent church in Sedlec (Kutná Hora district). 232–242

Jiří Militký
Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města
A hoard of gold coins of the 14th and the 15th century found in Prague 1-Staré Město .242–248

Vojtěch Brádle
Nálezy mincí ve Dvoře Králové nad Labem (okr. Trutnov)
Coins found in Dvůr Králové nad Labem (Trutnov district). 248–260

Jan Frolík – Vlastimil Novák
Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradčanech
A Turkish gold coin found at the Prague Castle. 260–266

Kamil Smíšek
Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník)
A coin struck at the end of the 16th century found in Kostelec nad Labem (Mělník district).  266

Jiří Militký – Lenka Militká
Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram)
A early modern coin found in the Křížek´s Mill in Bláhova Lhota (Příbram district). 267–268

Jiří Militký
Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany
A group find of thalers struck in the first half of the 17th century discovered in Prague 1-Malá Strana. 268–269

Kamil Smíšek
Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo)
A counting token struck under Nuernberg Master Hans Krauwinckel I found in the outskirts of Moravský Krumlov (Znojmo district). 270–271

David Daněček – Kamil Smíšek
Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr. Praha-západ)
A small change struck in Nuernberg in the second half of the 17th century found in Holubice (Prague-West district). 271

David Daněček – Kamil Smíšek
Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ)
A greschle struck under Leopoldus I found in Dolany (Prague-West distict). 272

Josef Hložek – Kamil Smíšek
Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicíh-Kněžívce (okr. Praha-západ)
A small silver change struck in the first quarter of the 18th century found in Tuchoměřice-Kněžívka (Prague-West district). 273

 

Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
277 stran, Praha 2007, ISBN: 978-80-7007-271-4
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *