Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 23 / 2008

Martin Rozhoň - 17/1/2013 17:00 - Numismatický sborník

Numismatický sborník opět přináší řadu nových odborných studií našich i zahraničních autorů na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí převážně z našeho území a ze střední Evropy.

ČNS | Národní muzeum | Numismatický sborník | nálezy

Numismatický sborník 23 si můžete objednat na info@nume.cz.  Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.
 

 

Obsah sborníku 23 / 2008

 

Radoslav Čambal – Marek Budaj
Dve nové mince typu Athena-Alkis zo Slovenska
Two new coins of the Athena-Alkis type from Slovakia. 3–5

Marcin Rudnicki
Nowe znaleziska monet cetltyckich z oppidow Stare Hradisko i Třisov / New Celtic coin finds from the oppidi of Stare Hradisko and Třisov
Nové nálezy keltských mincí z oppid Staré Hradisko a Třisov. 7–17

Jiří Lukas
K datovaní ražby denárů „se jmenem Otto“ (C 79–81) ve světle nálezu Karlsdorf-Gębice
Contribution to dating of the deniers with ‚the name of Otto‘(C 79–81) in light of the hoard found at Karlsdorf-Gębice. 19–44

Vlastimil Novák (s exkursem Mileny Bravermanové)
Revize islámského zlomkového mincovního stříbra z nálezu v Kelči (okr. Valašské Meziříčí)
The Kelč Hoard (Valašské Meziříčí district) revised: Fragments of islamic Silver Coins
(with excursus by Milena Bravermanova).
45–108

Marek Budaj – Jan Hunka – Jan Videman
Vzácny denár z 13. storočia zo Slovenska. K problematike zatriedenia mince Huszar č. 281
A rare denier of the 13th century from Slovakia. Contribution to the systematic classification of coins of the Huszar no. 281 type. 109–117

Borys Paszkiewicz – Marcus Phillips
An unrecorded moravian penny of king Přemysl-Ottokar II
Neznámý moravský denár krále Přemysla Otakara II. 119–122

Borys Paszkiewicz
Skarb brakteatow polskich i morawskich z Lubomi na Gornym Śląsku (początek XIV stulecia) /A Hoard of Polish and Moravian bracteates from Lubomia in Upper Silesia (the beginning of the fourteenth century)
Poklad polských a moravských brakteátů z Lubomie v Dolním Slezsku (počátek 14. století) . 123–161

Beata Miazga
Monety z Lubomi w świetle badań spektrometrem fluorescencji rentgenowkiej (XFR) 
Coins from Lubomia in the light of examination with X-ray fluorescence spectrometry (XRF). 163–169

Václav Pinta
Příspěvek k typologii pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV.
Contribution to typology of the Prague grossi struck under John of Luxembourg
and Charles IV.
171–189

Roman Zaoral – Jan Hrdina
Peněžní hotovosti římských poutníků ve světle poutnické knihy ze Sieny (1382–1446)
Balance in hand of the Rome pilgrims in the light of the pilgrim book of Siena (1382–1446). 191–206

 

Nálezy mincí na území České republiky
(Coin Finds in the territory of the Czech Republic)

Jiří Militký – Vladimír Peša
Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa)
Roman coins found in Kamenicky Šenov (Česká Lípa district) . 207–208

Jiří Militký – Vladimír Peša
Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín)
One Roman coin found in Velka Bukovina (Děčin district). 209

Marek Kalábek – Jiří Militký
Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína
A late Roman coin found in a building dated back to the Migration Period in Olomouc-Slavonín (Olomouc district). 210–214

Jan Videman
Denáry z období krize české mince na počátku 12. století z nálezu Křinec (okr. Nymburk)
Deniers struck during crisis of the Bohemian coinage at the beginning of the 12th century registered in the Křinec hoard (Nymburk district). 215–220

Michal Kostka – Jiří Militký
Soubor středověkých a raně novověkých minci objeveny při archeologickém výzkumu v Praze 6-Bubenči
Group of medieval and early modern coins discovered during archaeological excavationsin Prague 6-Bubeneč. 222–226

Vojtěch Brádle
Nález jednotlivé středověké mince v Cerekvici nad Loučnou (okr. Svitavy)
One medieval coin found in Cerekvice nad Loučnou (Svitavy district). 227

Vojtěch Brádle
Nálezy mincí z hradu Břečtejn (okr. Trutnov)
Coin finds from the Břečtejn castle (Trutnov district). 228

Martin Čechura – Miroslav Hus
Pozdně středověké mince z Plzně-Radčic použité jako základová obětina
Late medieval coins from Plzeň-Radčice used as the foundation offertory. 229–230

Jiří Militký – David Vich
Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. Chrudim)
Coin finds at the Rabouň hil fort near Doly village (Chrudim district). 231–234

Martin Čechura – Miroslav Hus
Hrobový nález mince u kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně (okr. Tachov)
The grave coin found near the St. Peter and Paul Church in Svojšín (Tachov district). 235–236

 

Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
240 stran, Praha 2009, ISBN: 978-80-7007-318-6

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *