Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 24 / 2009

Martin Rozhoň - 16/1/2013 00:00 - Numismatický sborník

Numismatický sborník opět přináší řadu nových odborných studií na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí převážně z našeho území.

články | Numismatický sborník | nálezy

 

Numismatický sborník 24 si můžete objednat na info@nume.cz. Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.
 

 

Obsah sborníku 24 / 2009

Eva Kolníková
Bójske mince v centre a kontaktních zónách. Ku konfrontácii numizmatickej a archeologickej chronologie doby laténskej
The Boian Coins in centre and contact zones. Contribution to confrontation of numismatic and archeological chronology of the late iron age. 7–28

Jiří Militký
Keltské a antické mince z oppida Hradiště u Stradonic v bývalé fürstenberské sbírce na hradě Křivoklát a v Donaueschingen
Celtic and ancient coins from the Hradiště oppidum by Stradonice in the former Fürstenberg collection at the Křivoklát castle and in Donaueschingen. 29–66

Alexander Ruske
Der Zyklus eines Hortfundes. Methodische Überlegungen zur Bildung, Deponierung, Zusammensetzung und Bergung von Münzhorten
anhand des Beispiels der antiken őterreichischen Schatzfunde / Cycle of one hoard. Methodical account of formation, burying, structure and preservation of coin hoards: the Austrian case of finds of ancient coins
Cyklus jednoho pokladu. Metodické úvahy o vytváření, ukládání, skladbě a záchraně mincovních pokladů na příkladu antických nálezů z Rakouska. 67–96

Andrzej Romanowski
Inwentarz znalezisk monet rzymskich z prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia
The inventory of finds of Roman coins from the east-of-the-Vistula Mazovia and Podlachia. 97–116

Anna Zapolska
Rőmische Münzen aus dem westlichen Teil des Westbaltischen Kulturkreises - Kontexte und Funktionen / Roman coins in the western part of the west-Baltic cultural region – context and function
Římské mince v západní části západobatské kulturní oblasti – kontexty a funkce.117–133

Jarosław Bodzek
Znaleziska monet rzymskich w Przewodowie rozpatrzone na nowo /
The finds of Roman Coins in Przewodów reconsidered. 135–142

Ján Hunka
Archeologický a historický význam nálezov stredovekých mincí zo Slovenska
Archaeological and historical importance of finds of medieval coins in Slovakia. 143–152

Hubert Emmerig
Prager Groschen in den mittelaterlichen Münzfunden in Ősterreich und Bayern / Prague grossi in medieval coin finds in the territory of Austria and Bavaria
Pražské groše ve středověkých mincovních nálezech v Rakousku a Bavorsku. 153–204

Vojtěch Brádle
Nálezy mincí při archeologických výzkumech v Hradci Králové
Coin finds from archaeological excavations in Hradec Králové. 205–213

Dagmar Grossmannová
Moravské nálezy mincí od konce třicetileté války do konvenční měny (1648–1750)
Moravian coin finds dated back to the period between the end of the Thirty Years War and the conventional currency (1648–1750). 215–255

Petr Vorel
Vyšetřování nálezů mincí na pardubickém panství na počátku 18. století
Investigation of coin finds at the Pardubice manor in the beginning of the 18th century. 257–282

Roman Zaoral
Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodřských dějin
Coin finds as sources of numismatic and economic history. 283–290

Petra Jánošíková
K problematice nálezů z pohledu práva
Any Words to the Problems of the “Finds” – Legal View. 291–300

Jan T. Štefan
Data měřitelná na souborech mincí a jejich zpracování – poznámky k metodice
Data measurable on coins set and his processing – methodical remarks. 301–310

 

Nálezy mincí na území České republiky
(Coin Finds in the territory of the Czech Republic)

Eva Kolníková – Robert Koháček
Nové keltské mince z južnej Moravy
New Celtic coins from south Moravia. 311–313

Jiří Militký
Nález denáru císaře Nerona v Nakléřově (okr. Ústí nad Labem) /
Find of the denarius struck under Nero from Nakléřov (Ústí nad Labem district). 319–321

Pavel Hušťák – Jiří Militký
Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně
Find of a coin struck under Antoninus Pius from the settlement facility dated back to the later
Roman period in Prague 9-Hloubětín. 321–323

Jiří Militký
Nález mince Antonina Pia z Jílového u Prahy (okr. Praha-západ)
Find of a coin struck under Antoninus Pius from Jílové u Prahy (Prague-West district). 324–325

Jiří Militký
Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora)
Find of a coin struck under Otacilia Severa from the settlement dated back to the Roman period in the Jakub village (Kutná Hora district). 325–326

Jiří Militký – Petr Zavřel
Nález římské mince v areálu sídliště z doby římské v Přešťovicích (okr. Strakonice)
Find of a Roman coin in the territory of the Přešťovice settlement dated back to the Roman period (Strakonice district). 327–328

Jiří Lukas – Jan Videman
Nález českých denárů z konce 10. století v Kaníně (okr. Nymburk)
Find of Bohemian deniers of the end of the 10th century from Kanín (Nymburk district). 328–331

Jiří Lukas
Nález deventerského denáru císaře Jindřicha II. v Jaroměři (okr. Náchod)
Find of a denier struck under Heinrich II in Deventer from Jaroměř (Náchod district). 332–336

Jiří Militký
Hromadný nález brakteátů z Prahy 1 - Starého Města
Group find of bracteates from Prague 1 – Old Town . 336–338

Jiří Beneš – Jiří Militký
Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor)
Find of a Vienna pfennig struck under Albrecht II. from Sudoměřice u Bechyně (Tábor district). 339–340

 

Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
344 stran, Praha 2010, ISBN: 978-80-7007-338-4
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *