Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 25 / 2010

Martin Rozhoň - 14/1/2013 12:00 - Numismatický sborník

Numismatický sborník přináší řadu odborných studií na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí převážně z našeho území.

články | Numismatický sborník | nálezy

 

Numismatický sborník 25 si můžete objednat na info@nume.cz. Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.
 

 

Obsah sborníku 25 / 2010


Július Frőhlich
Unikátný keltský statér s nápisom DEVI[L]. K spoločensko-hospodárskej organizacii stredodunjských Keltov
Unique Celtic stater with inscription of DEVI[L]. Contribution to the social-economic organization of the Celts in the middle-Danube region. 3–22

Jiří Lukas
Denáry tzv. karolinského typu (C 40–45) a otázka jejich časového zařazeni
Deniers of the so-called Carolingian type (C 40–45) and problems of their chronology. 23–60

Witold Garbaczewski
Diversity in unity. Once again about birds on Bohemian deniers
Rozdílnost v jednotnosti. Ještě o ptácích na českých raně středověkých denárech . 61–70

Marek Budaj – Jan Videman
Neskorostredoveký hromadný nález minci z Divišova (okr, Benešov). K nálezu vzácného denára Jana Hunyadiho a Georga Brankovića z roku 1451 v Posázaví
Late medieval group coin find from Divišov (Benešov district). Contribution to the find of the rare denier of John Hunyadi and Georg Branković struck in 1451 from the Sazava River region. 71–73

Vojtěch Brádle
Struktura oběživa v Čechách druhé poloviny 17. století. K výpovědní hodnotě nálezů mincí
Structure of coins in circulation in the territory of Bohemia in the second half of the 17th century. Contribution to the information value of coin finds. 81–136

 

Materialia (Material Studies)

Marek Cajthaml
Dva neznámé portrétní početní žetony
Two unknown portrait counting jetou. 137–140

 

Nálezy mincí na území České republiky (Coin Finds in the territory of the Czech Republic)

Jiří Militký
Nález řecké bronzové mince města Odessus z Běřina – Čeňkova (okr. Přibram)
Find of a Greek bronze coin struck in Odessus from Běřin – Čenkov (Přibram district). 141–143

Jiří Militký
Nalez řecké drachmy města Dyrrhachium z obce Zlenice (okr. Benešov)
Find of a Greek drachm struck in Dyrrhachium from Zlenice (Benešov district). 144–145

Jiří Lukas
Nálezy denárů Boleslava II. v Hradišťku I (okr. Kolín), v Hanině (Kolín-Zálabí) a v Hořanech (okr. Kutná Hora)
Finds of deniers struck under Boleslav II from Hradišťko I (Kolin district), Hanin (Kolin-Zalabi) and Hořany. (Kutna Hora district). 146–151

Jiří Lukas
Nález denáru knížete Oldřicha (C 284) na hradišti Kouřim (okr. Kolín) v poloze „sv. Jiří“
Find of a denier struck under the Prince Oldřich (C 284)from the Kouřim hill fort (Kolin district), location ‘sv. Jiři’. 152–153

Jan Videman
Nalez neznámého (?) feniku podunajské provenience u Sobětuch (okr. Chrudim)
Find of an unknown (?) pfennig of the Danubian prohnance from Sobětuchy (Chrudim district . 153–154

Jiří Militký – David Vich
Hromadný nález pražských grošů Václava II.
a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí
A group find of the Prague grossi struck under Wenceslas II and John of Luxembourg from Ústí nad Orlicí. 155–156

Tomáš Jeřábek – Aleš Švec
Nález pražských grošů u Dlouhé Loučky (okr. Olomouc)
Find of Prague grossi near Dlouhá Loučka (Olomouc district). 152–153

Petr Schneider
Nález pražského groše Jana Lucemburského z Chlístova (okr. Benešov)
Find of a Prague grossus struck under John of Luxembourg from Chlistov (Benešov district). 162–163

Tomáš Smělý
Hromadný nález grošů a brakteátů z druhé poloviny 14. století z Libčan (okr. Hradec Králové)
A group find of grossi and bracteates of the second half of the 14th century from Libčany (Hradec Králové district). 163–168

Jiří Militký – David Vich
Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavach (okr. Usti nad Orlici)
Find of a Hungarian ducat struck under Ladislaus V from České Libchavy (Usti nad Orlici district. 169–170

Jiří Militký – Vlastimil Novák, Nález osmanské stříbrné mince Salima I. z Českého Krumlova
Find of a silver coin struck under the Ottoman Sultan Selim I from Český Krumlov . 170–172

Vojtěch Brádle
Starší nález medaile u vsi Trotína (okr. Hradec Králové)
Older find of a medal from the Trotina village (Hradec Králové district). 173–174

David Daněček – Kamil Smíšek
Nález drobné stříbrné mince ze 16. Století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ)
Find of a small silver coin struck in the 16th century from Tuchoměřice (Prague-West district). 175

Jan Skala – Tomáš Smělý
Nález početních grošů z konce 16. století z Libčan (okr. Hradec Králové)
Find of counting grossi dated back to the 16th century from Libčany (Hradec Králové district). 176–181

Tomáš Smělý
Nález početního groše Jana Špíse z Týnce nad Labem (okr. Kolín)
Find of a counting grossus produced under Jan Špis from Týnec nad Labem (Kolín district). 173–174

Vlastimil Novák – Zdeněk Procházka
Nález zlaté osmanské mince Murada III. z Votic (okr. Benešov)
Find of a gold Ottoman coin struck under Murad III from Votice (Benešov district). 183–185

Kamil Smíšek
Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-zapad)
Find of a small silver coin struck at the beginning of the 18th century from Tuchoměřice (Prague-West district). 185–186

Vlastimil Novák
Nález dvou stříbrných osmanských mincí od Nakléřova (okr. Ustí nad Labem)
Find of two silver Ottoman coins from Nakléřov (Ustí nad Labem district). 186–188

Vlastimil Novák – Zdeněk Procházka
Nález dvou čínských mincí z Lysé nad Labem (okr. Nymburk)
Find of two Chinese coins from Lysa nad Labem Nymburk district). 189–190

 

Zahraniční nálezy mincí z českých zemí
(Finds of Bohemian, Moravian and Silesian Coins Abroad)

Jiří Lukas
Nález denáru Boleslava II. ethelredského typu (Cach 123) ve švédském Karby (Osseby Garn sn, Uppland)
Find of a denier of the Ethelred type struck under Boleslav II (C 123) from Karby (Osseby Garn sn, Uppland, Sweden). 191–195


Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
200 stran, Praha 2011, ISBN: 978-80-7007-367-4
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *