Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Folia numismatica č. 21 / 2006

Martin Rozhoň - 18/11/2012 18:00 - Folia Numismatica

Odborný sborník vydávaný Numismatickým oddělením Moravského zemského muzea v Brně.

Brno | numismatika | MZM | Folia numismatica | Sborník

Folia numismatica č. 21/ 2006
(obsah)

Studie
GROSSMANNOVÁ DAGMAR : Profesor Jiří Sejbal (str. 5)
SUCHODOLSKI STANISŁAW : Několik poznámek o malopolských brakteátech z konce 12. a z 1. poloviny 13. století  (str. 19)
HOLLSTEIN WILHELM : Pokus o rekonstrukci mincovního nálezu z Großenhainu z r. 1884 (str. 29)
PASZKIEWICZ BORYS : Brakteaty polskie ze schyłku XIII i początku XIV wieku a skarb spod Bytowa /2001/ (str. 43)
SZCZUREK TADEUSZ : Mincovnictví magdeburských arcibiskupů ve středním Poodří (str. 57)
HUNKA JÁN : Nové nálezy moravských a českých mincí z 11.–15. storočia zo Slovenska (str. 69)
HUNKA JÁN : Nová olomoucká minca z 13. storočia (str. 77)
BUDAJ MAREK : Vpády Přemysla Otakara II. na Slovensko vo svetle nálezov mincí (str. 83)
NĚMEČKOVÁ VĚRA : Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny (str. 91)
JAN LIBOR : Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. (str. 103)
ŠTEFAN JAN : Několik poznámek ke statistické metrologii brakteátové mince (str. 117)

Materiály
ČIŽMÁŘ ZDENĚK, PAUKERT JOSEF, VIDEMAN JAN : Konec moravského denárového období ve světle nálezů ze Znojma (str. 131)
MILITKÝ JIŘÍ, STOLZ DANIEL, STOLZOVÁ DANA, ZAORAL ROMAN : Poklad mincí ze 13. století z Tetína (okr. Beroun); Předběžná zpráva o nálezu a stavu jeho zpracování (str. 137)
GROSSMANNOVÁ DAGMAR, KREJČÍK TOMÁŠ : Odkaz Jiřího Sejbala a pokračování ve výzkumu peněžně-ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století (str. 147)
PAUKERT JOSEF : Prof. Jiří Sejbal a jeho role v dějinách brněnského numismatického kroužku 1947–1956 (str. 149)

Zprávy
PAUKERT JOSEF : Odešla paní PhDr. Jarmila Hásková, CSc. (str. 157)
KUČEROVSKÁ TAŤÁNA : Výstava Zdeňka Přikryla v Moravském zemském muzeu (str. 158)
KAŠPAROVÁ DAGMAR : Zdeněk Přikryl – plastiky, medaile, kresby Miloslav Stibor – fotografie. Výstava v Moravském zemském muzeu (str. 161)
GRNIAKOVA ERIKA : Výstava od Dunaja, Vltavy a Visly – Medailéry a ich diela v Kremnici (str. 162)
OBRDLÍK MILAN : Výstava současné české medailérské umění 1997–2007 Národní muzeum. Rozmanitost materiálů, technik, forem a význam (str. 164)
KAŠPAROVÁ DAGMAR : Zlaté mince evropského středověku. Výstava v Uherském Hradišti (str. 166)

Literatura (Recenze publikací)
KUČEROVSKÁ TAŤÁNA : Věra Němečková, Jiří Sejbal- Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic (str. 169)
KAŠPAROVÁ DAGMAR : Taťána Kučerovská, Jindřich Rácek, Petr Dvořáček, Stanislav Houzar, Pavla Korbelová - Roubanina a okolí od historie po současnost (str. 170)
HRDÝ J. : Paszkiewicz, Borys - Pienądz Gornosląwski w sredniowieczu (str. 171)
PAUKERT JOSEF : Witold Garbaczewski - Ikonografia monet piastowskich 1173–okolo 1280 (str. 171)
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *