ČNS Praha, 80. aukce

Denárové a brakteátové období