Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Nálezce odevzdal denárový poklad

Tomáš Smělý - 18/4/2014 20:22 - Nálezy

Někdy v druhé polovině 12. století svěřil neznámý majitel zemi  hotovost shromážděnou v hliněném hrnku. Snad z důvodu nemoci či násilného činu svou hotovost ze země nikdy nevyzvedl. Na svého objevitele pak čekala dlouhých 850 let.

denáry | nález | Vladislav II.

Náhodný nálezce objevil poklad před několika dny při návratu z podvečerní vycházky v blízkosti řeky Labe. Celý nález, skládající se z porušené nádoby naplněné po okraj stříbrnými denáry a z několika uvolněných kusů, bezprostředně poté ohlásil pracovníkům místně příslušného muzea.  Ti při ohledání místa nálezu objevili další rozptýlené ražby. Dohledání nálezu bylo poté provedeno za použití detektoru kovů a přineslo dalších téměř sto denárů rozptýlených na nevelké ploše v bezprostředním okolí místa nálezu.

Určení všech mincí a stanovení jejich celkového počtu bude možné až po odborné konzervaci celého souboru. Již nyní lze ale konstatovat, že se nález skládá z přibližně tisíce až dvou tisíc denárů z druhé poloviny 12. století, převážně nebo zcela z období vlády Vladislava II. (1140-1174). Z několika dobře čitelných exemplářů je možné předpokládat, že jsou v něm mj. ve velkém množství zastoupeny vzácné typy denárů Cach 605 a 614. Mimořádně významný je nejen vlastní depot mincí, ale také zbytky textilií, do kterých byla hotovost pravděpodobně po částech zabalena a jejichž zbytky bude možno restaurovat. Pro celkové zhodnocení nálezu je významné, že se ho díky odpovědnému jednání nálezce podařilo zachránit vcelku aniž by byl před odborným zpracováním rozchvácen.  Po zpracování znaleckého posudku bude nálezci vyplaceno nálezné, jehož výše může pravděpodobně přesáhnout milion korun. 

 

 

 
Diskuze k článku

Miroslav Bujnak

Je to jedna z ciest ako postupovat. Štát dava nemale peniaze na doslova hocico. Napr. na tvorbu a dodrziavanie zákona o ochrane kultúrneho dedičstva išli milióny korún., ktorý spôsobil to, že ľudia do múzea prestali odovzdávať nálezy v strachu pred ich kriminalizáciou. Práve tento prúd penazí by mal ísť na nákup pokladov odovzdaných poctivými nálezcami. Aké jednoduché, že? Bohužiaľ už včera bolo neskoro....

22. 5. 2014 21:45

Sklenářová Alena

Hledati poklady mým koníčkem jest a nedopustím, kterak by má vlastní chamtivost toto změnila v krádeže či sebe obohacení. To by měl mýt na paměti každý hledač pokladů ....

27. 5. 2014 06:16

Martin Netušil

O to více pak naštve, když to poctivý nálezce odevzdá a ztratí se to až v muzeu ...

28. 5. 2014 12:38

Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *