Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatická antická expozice v severoitalské Aquilei

Tomáš Smělý - 18/3/2014 11:14 - Pracoviště a veřejné sbírky v Evropě

Až pojedete v létě k Jaderskému nebo Středozemnímu moři a budete hledat zajímavou zastávku, určitě nevynechejte Aquileiu.  Krásnou a bohatou antickou numismatickou sbírku si můžete prohlédnout v místním Archeologickém muzeu.

 

Aquileia | numismatická expozice | archeologické muzeum

Na místě osady obývané Kelty a v místě  významných obchodních cest směrem do Norika a Panonie založili Římané v 2. století před Kristem důležitý opěrný bod.  Impulsem k mohutnému rozvoji města bylo rozhodnutí prvního císaře Augusta, kterým Aquileiu povýšil na hlavní město kraje Venetia et Histria. Ve 2. století bylo vystavěno velkolepé fórum s chrámem. Město se pyšnilo také lázněmi, hypodromem, řadou veřejných budov, soukromých vil, akvaduktem, kanalizací apod. Mimořádný hospodářský význam mělo vybudování říčního přístavu na řece Natisone, která městem fakticky protékala a námořního přístavu na nedalekém ostrově Gradu. Za císaře Diokleciána byla na Gradu vybudována mohutná vojenská pevnost.  Aquileia byla po několik století koncovou stanicí tzv. Jantarové stezky, po které byl do Středomoří exportován baltský jantar. Odtud byl pak rozvážen do všech koutů antického Říma.  Ve městě pracovala významná mincovna. Aquileia patřila v době svého vrcholného rozkvětu mezi největší města v říši a snesla srovnání i s Římem, Antiochií či Alexandrií.

V antickém období byla Aquileia několikrát ohrožena vojenskými akcemi jak ze strany cizích nájezdníků tak  i římského vojska bojujícího v době občanských válek na různých znesvářených stranách. Osudným se městu ale stal až vpád Hunů pod vedením Attily v polovině 5. století. Město bylo do základů brutálně vypleněno. Později bylo obnoveno, nikdy však už nedosáhlo své bývalé slávy. V roce 1077 zde byl oficiálně schválen vznik tzv. Aquilejského patriarchátu, mocného středověkého církevního útvaru. I v době církevní správy města byla v provozu po několik století významná mincovna. Z numismatického pohledu je tak Aquileia bezpochyby jedním z významných evropských měst.

Město se dnes pyšní velkým množstvím stavebních památek, proslulé jsou zejména krásně zachovalé mozaiky z římského období a středověké církevní stavby. Velké množství archeologického materiálu je vystaveno v místním archeologickém muzeu, které rozhodně stojí za návštěvu. Numismatická sbírka je umístěna v nejvyšším patře ve speciální trezorové místnosti.

Od roku 1998 jsou antické památky a raně středověká bazilika v Aquilei zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Stránky Archeologického muzea v Aquilei naleznete zde. Zajímavé Informace o Aquileji naleznete také na Wikipedii.
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *