Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Podmínky členství v SNS (Slovenskej numizmatickej spoločnosti)

Martin Rozhoň - 29/8/2012 00:00 - Evropa

Zde naleznete základní informace o možném členství v SNS.

Jak se stát členem SNS? Za předpokladu, že Vám bylo již 18 let je to již jednoduché.


1/ Z internetové stránky bratislavské pobočky SNS si ve formátu doc nebo pdf stáhněte do svého počítače formulář přihlášky, po vytisknutí přihlášku vyplňte ve dvou kopiích a podepište.
2/ Odešlete 2x vyplněnou a podepsanou přihlášku společně se svou fotografií rozměru 3x4cm na adresu: Slovenská numizmatická spoločnosť, P.O.Box 103, 814 99 Bratislava 1, Slovensko
3/ Výbor SNS projedná každou žádost o členství do 3 měsíců od jejího obdržení a vyjádří se zda přijetí ÚV doporučuje či nikoliv.
4/ Na e-mailu numizmatici@snsblava.sk si domluvte způsob uhrazení ročního členského příspěvku(za rok 2012 to bylo 21€) a pro nové členy i zápisného ve výši 1€. Nejlépe formou úhrady převodem na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni č. 11466527/0900 (ze zahraníčí pozor na výši poplatků za převod, způsob bankovního spojení a podobně!)
5/ Členskou legitimaci vystaví ÚV SNS nově přijatému členovi jakmile doloži platbu ročního členského příspěvku a zápisného.
6/ Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně členství napište na e-mail numizmatici@snsblava.sk nebo na adresu SNS, P.O.Box 103, 814 99 Bratislava 1, Slovensko


Práva a povinností členů SNS upravují stanovy společnosti. Stanovy Slovenskej numizmatickej spoločnosti, které naleznete zde. Seznam poboček SNS a kontakty na jejich vedení jsou umístěny zde.

SNS nevydáva centrálně vlastní zpravodaj nebo časopis, tiskne pouze v nepravidelných intervalech obsáhlý sborník NUMIZMATIKA, který je určený pro  členy společnosti. Mezi výhody členství v SNS patří nákup mincí bez poplatků za cenu NBS, slevy na nákup knih vydavatelství VEDA při SAV v jejích prodejnách a pod.
Nezávisle na vedení SNS vydávají svoje zpravodaje pobočky: Humenné, Svit a Košice. Kontakty na pobočky naleznete zde.
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *