Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Finanční aspekty středověké ekonomiky

17.10.2013 – 19.10.2013, Praha Martin Rozhoň - 9/5/2013 10:00 - Konference

Zajímavá numismatická konference s mezinárodní účastí, plánovaná v podzimním termínu.

středověk | numismatika | konference | ekonomika

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filosofický ústav AV ČR Praha, v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR a UK
pořádají mezinárodní konferenci


FINANČNÍ ASPEKTY STŘEDOVĚKÉ EKONOMIKY


Místo konání:  Akademické centrum, Praha 1, Jilská 4, přízemí

Téma konference:
O peníze jde konec konců velmi často. Přitom již delší dobu stojí hospodářské dějiny na okraji zájmu nejen české medievistiky. Hospodářské účty, účetní knihy, kupecké deníky či židovské rejstříky patří k velmi zajímavým, i když ne vždy nejpřitažlivějším pramenům středověku. Odrážejí ekonomické, ale i sociální a prosopografické souvislosti institucí, v nichž vznikaly (dvory, kláštery, města, špitály, bankovní domy). Navíc mnoha účetním pramenům uloženým v nejrůznějších archivech dodnes nebyla věnována pozornost, kterou by si zasloužily. Na základě rozboru účtů lze nejen rekonstruovat rozpočet daného původce či frekvenci dobového oběživa, účty odkazují i na individuální finanční příspěvky a dary a jsou tedy důležitým pramenem sociálních dějin, dějin umění a každodennosti. Zpracování velkých datových souborů, v nichž účty často vystupují v roli seriálních pramenů, přitom naráží na značné metodické problémy.
A právě na to by chtěla konference navázat. Klade si za cíl proniknout do vnitřní struktury a geneze na první pohled normalizovaného a homogenního typu pramene, který se při bližším ohledání jeví mnohem rozmanitěji a problematičtěji. Analýza pramenů finanční povahy pomáhá z jedné strany osvětlit hospodářské, sociální a každodennostní aspekty života v širokém smyslu slova, z druhé strany přispívá k diskusím o jejich struktuře a metodách zpracování. 
K projednání se nabízejí jak otázky spojené bezprostředně s účty a účetními knihami, tak i širší tematické okruhy.


1. Účty a účetní knihy:
- Jakým způsobem se prováděl písemný záznam a jak byly účetní knihy organizovány?
- O jaké peníze v účetních pramenech jde – skutečné nebo virtuální?
- Existovaly oddělené pokladny, hlavní a vedlejší účty?
- Ručili úředníci za ztráty?
- Jak se vymáhaly dluhy?
- Jaké stránky všedního dne se v účtech odrážejí?
- Jaký pohled podávají účty na hodnotu věcí a jejich směnu?
- Jaké prosopografické možnosti účty otevírají a jaké zvyklosti odhalují?
- Jaké vydavatelské požadavky představují transkripce a edice těchto pramenů?

2. Širší tematické okruhy:
- monetární a fiskální politika, daně, dluhy, půjčky, úvěr, lichva, depozita a směnky
- ceny a mzdy, materiální podmínky každodenního života
- kurzy peněz, „velký problém malých peněz“, finanční krize
- zásobování trhů penězi v souvislosti s rozvojem místního a dálkového obchodu
Konference je určena historikům, archivářům, numismatikům i historikům umění včetně doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.


Podrobnější informace k případné účasti si můžete stáhnout zde.
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *