Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Unikátní dukát opavského vévody Přemka I. ve Slezském zemském muzeu - ZMĚNA termínu!

17.2.2015 – 24.2.2015, Opava Martin Rozhoň - 9/1/2015 18:00 - Výstavy

V rámci dlouhotrvající výstavy bude týden vystaven další jedinečný exponát - dukát opavského vévody Přemka I. ze druhé čtvrtiny 15. století.

výstava | Opava | mince | dukát | 2015 | Slezské zemské muzeum

V rámci výstavy Země a její pán, která probíhá od 12. listopadu 2014 v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea, bude od 17. do 24. února 2015 k vidění druhý z plánovaných unikátních předmětů – dukát opavského vévody Přemka I. (1366-1433). Národní muzeum v Praze výjimečně souhlasilo s jeho zapůjčením. Mince patří k mimořádně významným numizmatickým památkám moravskoslezského pomezí a byla od začátku předmětem širokého zájmu jak ze strany odborných badatelů, tak i široké veřejnosti. Jedním z důvodů je fakt, že na světě je znám pouze jediný exemplář této mince. Předpokládá se, že motivy zavedení nákladné zlaté ražby před rokem 1434 byly spíše prestižního než hospodářského charakteru. Dukát, jak je možno soudit na základě jeho originální symboliky, vznikl pravděpodobně jako projev osobní prezentace opavského knížete a ukázka jeho zeměpanské moci. Poprvé byl dukát Přemka Opavského zaznamenán v německých aukčních katalozích ve třicátých letech 19. století. Národnímu muzeu jej v roce 1932 darovala Numismatická společnost Československá, která předmět téhož roku zakoupila v dražbě.

Výstava Země a její pán je mimořádná svým nadregionálním přesahem – na 260 exponátů pochází nejen ze sbírek Slezského zemského muzea, ale také z mnoha dalších domácích i zahraničních institucí. Návštěvníci uvidí například portréty významných panovníků, mimo jiné Marie Terezie a Josefa II., knížat z Lichtenštejna (Karla I. a Karla Eusebia), vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche, olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, místodržitele řádu německých rytířů Jiřího Viléma z Elkershausenu, představitelů významných šlechtických rodů a mnoha dalších. Pozornost si zaslouží celá řada jiných pamětihodných předmětů, jako například prapor knížete Adama Václava Těšínského z roku 1605, středověká dlaždice s erbem knížete Přemysla II. pocházející z těšínského zámku nebo epitaf  Václava Vlčka z roku 1681. Do Historické výstavní budovy se také na celou dobu výstavy vrátil Opavany velmi oblíbený obraz – portrét rakouské císařovny Alžběty Bavorské, přezdívané Sissi. Pochází z roku 1857 z dílny významného portrétisty vídeňského dvora Josefa Neugebauera.
Na výstavě Země a její pán jsou také prezentovány dosavadní výsledky průzkumu, který od léta probíhá v podzemí kostela sv. Ducha v Opavě. Podílí se na něm řada subjektů – opavský Konvent minoritů jako vlastník a správce tohoto historického objektu, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Slezské zemské muzeum a statutární město Opava. Zapojeni jsou také odborníci z dalších vědeckých institucí (Slezská univerzita, Ústav dějin umění AV ČR, Zemský archiv v Opavě ad.). Technickou spolupráci zajišťuje firma GEO-CZ. Kostel byl od roku 1365 pohřebním místem opavských Přemyslovců a jedním z cílů výzkumu je zodpovědět otázku, zda a v jakém stavu se toto pohřebiště dochovalo. Zatím je zdokumentována krypta v severní boční kapli, ve které se nacházejí pohřby uložené v bohatě zdobených barokních rakvích. Půdním radarem a průzkumnými vrty s mikrokamerou byla dále objevena dosud neznámá barokní krypta v presbytáři a identifikovány byly i další podzemní prostory. Je zřejmé, že kromě dosud neznámých barokních krypt se v kostele sv. Ducha dochovaly také starší pohřební komory; jejich možnou souvislost s pohřebištěm opavských vévodů prověří archeologické sondy. Ty mohou rovněž přinést nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela. Aktuální výsledky průzkumu budou průběžně exkluzivně zveřejňovány na výstavě Země a její pán.
Pro její návštěvníky připravuje Slezské zemské muzeum také poutavý katalog s popisem vystavených předmětů z pera slezských historiků, bohatý doprovodný program a sérii přednášek. Aktuální informace o výstavě naleznete na stránce muzea zde.

Použité fotografie a informace byly převzaty z szm.cz
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *